EN

Strona główna Uczelnia Katedra UNESCO

Katedra UNESCO

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

30-09-2019

Katedra UNESCO powołana została na mocy porozumienia zawartego 13 października 2004 r., pomiędzy UNESCO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

Zespół:

Dr hab. prof. APS Anna Odrowaz-Coates - Kustosz Katedry
Prof. nadzwyczajna w Katedrze Pedagogiki Społecznej (Letnia Szkoła UNESCO, Konferencja RC25 ISA)

Dr Marcin Szostakowski - Asystent Administracyjny

Dr Marta Kotarba - Sekretarz Administracyjny
(A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse Children, program wymiany Erasmus)

Katedra jest strukturą uczelnianą o otwartej formule, do której włączani są pracownicy innych Katedr (m.in. Katedry Pedagogiki Społecznej) i Zakładów APS, wolontariusze oraz stażyści, stosownie do prowadzonych działań organizacyjnych i projektów badawczych.

 Znajdź nas na FB!

WOLONTARIUSZE W KATEDRZE UNESCO

mgr Aleksandra Drążkiewicz - Kierownik wolontariuszy

mgr Claudia Chovgrani

Veronique Ebana

mgr Paulina Kamińska-Diduszko 

dr Tatiana Kanasz

mgr Zbigniew Małysz

mgr Katarzyna Odyniec

mgr Magdalena Roszak

mgr Katarzyna Szolc

mgr Małgorzata Agnieszka Zambrowska

mgr Edyta Żebrowska

 

Współpracujący badacze

Dr Ewa Lewandowska - edukacja wczesnoszkolna - Project Lead -  International Conference on “Janusz Korczak's Pedagogical Ideas: Framing the future of a respectful world for children and their rights.” University of Patras, Greece 24-25.10.2019

Mgr Marta Bielawska - pedagog specjalny (edukacja włączająca)

Mgr Lidia Kurcinska - pedagog

Mgr Alfred Tuci - język albański

Dr Dominika Zakrzewska-Olędzka - język hebrajski

 

Basia Vucic, doktorantka UCL - Chairperson for Australian Korczak Association

 

Katedra UNESCO - prezentacja

Katedra UNESCO - prezentacja na forum Instytutu Psychologii APS (22 marca 2017 roku)

Informacja o Katedrze UNESCO na stronie PK ds. UNESCO (piąta w kolejności Katedra na stronie) 

Adres:
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40; pokój nr 3607; budynek C, 6. piętro
02-353 Warszawa
unescochair@aps.edu.placoates@aps.edu.pl

Adres uczelni macierzystej:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka  40
02-353 Warszawa
Tel. (48 22) 589-36-00; Fax. (48 22) 658-11-18
aps@aps.edu.pl


2019

Dzięki wspólnemu wysiłkowi katedr UNESCO na Uniwersytecie Marii Grzegorzewskiej (APS) i La Universidad Iberoamericana (UNIBE) z siedzibą w Santo Domingo w Republice Dominikańskiej, zostało nawiązane formalne porozumienie o przyjaźni i współpracy.


 

2014-2018

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) powstał w 1992 r. Celem programu jest wspomaganie rozwoju  badań naukowych, kształcenia  oraz rozwój współpracy między uczelniami wyższymi poprzez tworzenie sieci instytucji  naukowych działających w priorytetowych dla UNESCO dziedzinach.

Katedra UNESCO Pedagogiki Społecznej im. Janusza  Korczaka powstała w roku 2004, w wyniku podpisania umowy między Dyrektorem Generalnym UNESCO, a Rektorem Akademii.

Szeroki zakres badań i działalność Katedry w zakresie rozwoju dzieci dały impuls do zmiany jej nazwy na:

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Działalność Katedry UNESCO im. Januisza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka zgodna jest z priorytetami UNESCO w obszarze nauk humanistycznych i społecznych i koncentruje się wokół wyzwań współczesnego świata, zdefiniowanych w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Tematyka organizowanych wydarzeń dotyczy zrównoważonego rozwoju, różnorodności kulturowej, praw człowieka (praw dziecka), międzykulturowości, psychologii i pedagogiki międzykulturowej, jak również współczesnych wyzwań psychologii, pedagogiki i socjologii.

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, jej reprezentanci uczestniczą w konferencjach, seminariach, debatach i wizytach studyjnych – w kraju i za granicą. Od 2006 r. Katedra organizuje Międzynarodowe Szkoły Letnie dla młodych pracowników naukowych, doktorantów i praktyków, zajmujących się problematyką rozwoju i dobrostanu dziecka.

Ważnym obszarem działalności Katedry jest międzynarodowa współpraca, tak w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych jak i międzynarodowych aktywności dydaktycznych.


 PARTNERZY KATEDRY:

  1. International Janusz Korczak Association

  2. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO i Dziekan Wydziału Edukcji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku (Faculty of Education in Osijek at J.J. Strossmayer University of Osijek (Croatia)  podpisali, w styczniu 2016 roku, porozumienie o współpracy.

  3. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO oraz Rektor APS Prof. Stefan Kwiatkowski podpisali z Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusz Korczaka - Panią Barbarą Sochal porozumianie o współpracy. Wydarzenie to miało miesce w dniu 15 września 2016 roku, podczas uroczystego otwarcia Jubileuszowej 10-tej Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO, której partnerem było Polskie Stowarzyszenie im. Janusz Korczaka. List intencyjny jest efektem owocnej i długiej wspólpracy obu instytucji i ma na celu intensyfikację wspólnych działań w przyszłości.

Katedra UNESCO im. J. Korczaka  jest jednym z Członków Stowarzyszonych w ramach Sieci CREAN: http://crean-network.org/index.php/membership/members