RAPORTY:

 

 Wydział Nauk Pedagogicznych:

Raport Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
na Wydziale Nauk Pedagogicznych [Jakość kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej oraz studentów] 2011/12

Raport Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
na Wydziale Nauk Pedagogicznych [Jakość procesu dydaktycznego i ocen jego efektów] 2012/13

Raport Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Pedagogicznych [Ocena organizacji oraz realizacji praktyk studenckich] 2013/14

Raport Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Pedagogicznych za rok akademicki 2014/15

Raport Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Pedagogicznych [Potencjał naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej 2016]

 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych:

Raport Zespołu Wydziałowego WSNS ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2010/2011

Raport Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych za rok akademicki 2011/12

Raport Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych za rok akademicki 2012/13

Raport Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych za rok akademicki 2013/14

Raport Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych za rok akademicki 2014/15

Raport Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych [prace wykonane w roku akademickim 2015/16, ewaluacja okresu 2012-2016]

 

Uczelniany Zespół ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Senat 2015

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia [Jakość potencjału kadry akademickiej, studentów oraz pracowników administracji, zaangażowanych w proces kształcenia] 2011/12

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia [Jakość infrastruktury materialnej i organizacyjnej procesu kształcenia] 2010/11

 

Inne raporty:

Raport danych ilościowych i wskaźników jakości kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej za rok akademicki 2010/11

Raport danych ilościowych i wskaźników jakości kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej za rok akademicki 2012/13

Raport danych ilościowych i wskaźników jakości kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej za rok akademicki 2013/14

Raport danych ilościowych i wskaźników jakości kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej za rok akademicki 2014/15

Raport danych ilościowych i wskaźników jakości kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej za rok akademicki 2015/16