Poniżej zamieszczono:
1.poszczególne wersje regulaminu określającego tworzenie rankingów zajęć dydaktycznych w poszczególnych latach [najniżej znajduje się najnowasza i aktualna wersja regulaminu, przyjęta w 2017 roku].
2.rankingi zajęć dydaktycznych za lata 2012/13, 2013/14, 2014/15 oraz 2015/16 w podziale na kategorie.
Rankingi są finalnym rezultatem ocen przyznawanych przez studentów poszczególnym zajęciom oraz prowadzącym w danym roku akademickim i mają być źródłem informacji dla władz uczelni, samych dydaktyków oraz studentów.

Regulamin tworzenia rankingu nauczycieli akademickich - rok 2014

RANKING zajęć dydaktycznych 2012/2013

Ranking ocen studenckich dokonywanych w USOS w zakresie realizowania zajęć dydaktycznych przez pracowników i doktorantów APS w roku akademickim 2012/2013 - z podziałem na wydziały i jednostki.

RANKING zajęć dydaktycznych 2013/2014

Ranking ocen studenckich dokonywanych w USOS w zakresie realizowania zajęć dydaktycznych przez pracowników i doktorantów APS w roku akademickim 2013/2014 - z podziałem na wydziały i jednostki.

RANKING zajęć dydaktycznych 2014/2015

Ranking ocen studenckich dokonywanych w USOS w zakresie realizowania zajęć dydaktycznych przez pracowników i doktorantów APS w roku akademickim 2014/2015 - z podziałem na wydziały i jednostki.

 

Regulamin tworzenia rankingu nauczycieli akademickich - rok 2016

RANKING zajęć dydaktycznych 2015/2016

 Ranking ocen studenckich dokonywanych w USOS w zakresie realizowania zajęć dydaktycznych przez pracowników i doktorantów APS w roku akademickim 2015/2016 - z podziałem na wydziały i jednostki.

 

Regulamin tworzenia rankingu nauczycieli akademickich - rok 2017 [aktualny]