Jakość kształcenia w APS

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr Marlena Grzelak-Klus

e-mail: dr Marlena Grzelak-Klus

ul. Szczęśliwicka 40, pok. 3438 (budynek C)

02-353 Warszawa