EN

Dyrektor - dr hab. Agnieszka Olechowska

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Dydaktycznych - dr Anna Mikler-Chwastek

 

Sekretariat:

mgr Katarzyna Błachnio,
tel. 22 589 36 20,
e-mail: sekretariatiwrcie@aps.edu.pl

 

Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

kierownik: dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

 

 

Katedra Wczesnej Edukacji

kierownik: prof. zw. dr hab. Józefa Bałachowicz

 

 

Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

kierownik: dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS

 

 

Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej

kierownik: dr Danuta Emiluta-Rozya