EN

Strona główna Uczelnia Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

01-12-2019

Instytut powstał w roku 2006. Twórcą pierwotnej koncepcji, nazwy i struktury była prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, przez pierwsze 12 lat pełniąca w Instytucie funkcję dyrektora. Obecnie Instytut tworzą cztery jednostki, w których zatrudnionych jest czterdziestu trzech pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. Nazwa Instytutu odzwierciedla i ukierunkowuje główne zainteresowania naukowe pracowników: teoria i praktyka polskiego systemu edukacji i zawodu nauczyciela, problematyka edukacji matematycznej, uzdolnień dzieci w tym kierunku, problemy rozwoju języka dzieci, jego usprawniania i kształcenia, zagadnienia związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka, a także dotyczące szerszego, społecznego kontekstu edukacji. Pracownicy Instytutu organizują i biorą udział w konferencjach naukowych, reprezentują Akademię w wielu gremiach naukowych, ale też popularyzują wiedzę naukową i przenoszą ją na grunt praktyki, pracując na różnych stanowiskach w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Aktualności

10-12-2019

Rusza DALDIS (Erasmus+)

W dniach 21-22 listopada gościliśmy przedstawicieli uczelni, szkół i biznesu z branży Edu IT z Irlandii, Belgii, Danii, Grecji i Turcji. Było to pierwsze spotkanie inicjujące pracę w ramach grantu Dig…
21-11-2019

Seminarium - Ochrona praw dziecka w Polsce

Zakład Nauk o Rodzinie i Prawa Rodzinnego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS zaprasza na seminarium w dniu 12. grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali Senatu APS.
02-12-2019

OSPAR

XXIV Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji odbywa się tradycyjnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym roku - 4 grudnia