EN

Strona główna Uczelnia Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

31-08-2020

Nazwa Instytutu odzwierciedla i ukierunkowuje główne zainteresowania naukowe pracowników: teoria i praktyka polskiego systemu edukacji i zawodu nauczyciela, problematyka edukacji matematycznej, uzdolnień dzieci w tym kierunku, problemy rozwoju języka dzieci, jego usprawniania i kształcenia, zagadnienia związane z wychowaniem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka, a także dotyczące szerszego, społecznego kontekstu edukacji.

Pracownicy Instytutu organizują i biorą udział w konferencjach naukowych, reprezentują Akademię w wielu gremiach naukowych, ale też popularyzują wiedzę naukową i przenoszą ją na grunt praktyki, pracując na różnych stanowiskach w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej. Są też autorami koncepcji kształcenia na prowadzonych w APS kilku specjalnościach nauczycielskich z zakresu wczesnej edukacji. Od 1.10.2019 r. prowadzą zajęcia na nowoutworzonym kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w formie studiów pięcioletnich magisterskich).