EN

Uryga Danuta

Stanowisko:    profesor uczelni

Funkcja:         Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty

E-mail:           duryga@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki – stopień uzyskany na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2014);
 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii – stopień uzyskany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002).
 • magister filozofii – tytuł uzyskany na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996).

Zainteresowania naukowe

 • oddolne inicjatywy społeczno-edukacyjne
 • uspołecznienie oświaty
 • polityka edukacyjna samorządu terytorialnego 
 • oświata publiczna

 Najważniejsze publikacje

 • Uryga D., Wiatr M. (2019). Quasi-schools: New Parental Ventures on the Fringes of the Polisch Education System. W: M. Mendel (red.), Parent Engagement as Power: Selected Writings. Gdańsk-Warszawa: Wolters-Kluwer, ss. 73-90.
 • Uryga D. (2018). Ruch społeczny na rzecz praw osób LGBT+. Między rodziną a szkołą. W: Pedagogika Społeczna, nr 4, ss. 327-343.
 • Uryga D. (2018). “Association Schools” – A Step Towards the Revitalization of the Idea of Community School in Poland. W: D. Keller, K. O’Neil, H. Nicolaisen, D. Schugurensky, K. Villaseñor (red.), Social Pedagogy and Social Education: Bridging Traditions and Innovations. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Social Pedagogy Association, ss. 191-204.
 • Uryga D. (2018). „Mała szkoła” - w drodze ku rewitalizacji idei szkoły środowiskowej, Forum Oświatowe, nr 1(59), ss. 103-118.
 • Uryga D. (2017). Zmierzch publicznej oświaty samorządowej. Pedagogika Społeczna, nr 1, ss. 47-65.
 • Uryga D., Gozdowska E. (2016). Rada Oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją – raport z badania. Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 • Uryga D. (2016). Uległość oświaty. Michela Houellebecqa wizja europejskiej przyszłości. Ruch Pedagogiczny, nr 1, ss. 37-44.
 • Uryga D. (2015). Od uspołecznienia do prywatyzacji – dwa nurty opinii na temat przekazywania przez samorząd lokalny szkół innym podmiotom. W: R. Pęczkowski (red.) Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Seria: Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 110-128.
 • Uryga D. (2015). Szkoła środowiskowa – koncepcja pedagogiczna w objęciach polityki. Pedagogika Społeczna, nr 4, ss. 33-53.
 • Uryga D., Wiatr M. (2015). Quasi-szkoły – nowe przedsięwzięcia rodzicielskie na obrzeżu systemu oświaty. Pedagogika Społeczna, nr 3, ss. 213-228.
 • Uryga D. (2014). System edukacji jako pomnik funkcjonalizmu. Forum Oświatowe, nr 2, ss. 69-81.
 • Gozdowska E., Uryga D. (2014). Rada szkoły. Między ideą a społeczną praktyką. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Uryga D. (2013). „Mała szkoła” w środowisku wiejskim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw. Warszawa: Wydawnictwo APS.

 Projekty badawcze

 • 2017-19: „Szkoły poszukujące – środowiska szkolne w procesie autonomicznych przekształceń”, grant wewnętrzny APS, członek zespołu badawczego);
 • 2015: „Rada oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją”, studium badawcze zlecone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS);
 • 2015: „Lokalne systemy edukacji – studium sześciu gmin”, grant wewnętrzny APS, kierownik zespołu.

Pełnione funkcje

 • od 2019 – dyrektorka Instytutu Pedagogiki APS
 • od 2019 – członkini Rady Szkoły Doktorskiej APS
 • w latach 2018-2019 – kierowniczka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych APS;
 • od 2016 – członkini Senatu APS;
 • w latach 2012-2019 – członkini Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych APS
 • w latach 2008-2012 – prodziekanka Wydziału Nauk Pedagogicznych APS
 • w latach 2005-2012 – prezeska zarządu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej.
dr hab. Danuta URYGA, prof. APS
27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.