EN

ZARZĄDZENIE NR 339/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 z dnia 30 marca 2020 r. 
w sprawie nadania regulaminu Instytutu Pedagogiki APS

REGULAMIN INSTYTUTU PEDAGOGIKI

KATEDRA HISTORII WYCHOWANIA

Kierownik: prof. dr hab. Hanna Markiewicz

 

ZAKŁAD PODSTAW PEDAGOGIKI

Kierownik: dr hab. Bogusław Milerski, prof. APS

 

 

ZAKŁAD DYDAKTYKI I PEDAGOGIKI MEDIALNEJ

Kierownik: dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS

 

 

KATEDRA SPOŁECZNYCH PODSTAW ROZWOJU OŚWIATY

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław J. Szymański

 

KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI

Kierownik: prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
 

 

 

ZAKŁAD PEDEUTOLOGII 

Kierownikdr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

 

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

 

ZAKŁAD PSYCHOPEDAGOGIKI  KREATYWNOŚCI 

Kierownik: dr Jacek Gralewski

 

ZAKŁAD METODOLOGII I PEDAGOGIKI TWÓRCZOŚCI

Kierownik: dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS 

 

ZAKŁAD WYCHOWANIA LITERACKIEGO I MUZYCZNEGO

Kierownik: dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

 

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.