EN

Główne kierunki badań

 

 

  • Myśl pedagogiczna, edukacja i opieka w nowożytnej Polsce i Europie – kontekst historyczno-kulturowy
  • Rudymentarne kategorie pedagogiki zorientowanej humanistycznie: podmiotowość, dialog, spotkanie – dyskurs antropologiczno-filozoficzny oraz empiryczno-praktyczny w kształceniu akademickim
  • Problemy współczesnej edukacji w perspektywie porównawczej – dyskurs międzykulturowy
  • Twórczość w aspekcie teoretycznym (teorii twórczości) i praktycznym (strategii rozwoju)
  • Orientacje metodologiczne w naukach społecznych i humanistycznych
    Edukacja ustawiczna w społeczeństwie wiedzy i rzeczywistości medialnej
  • Dziecko i jego prawa we współczesnym świecie

  

     Projekty badawcze finansowane ze środków statutowych 

 

  Projekty badawcze finansowane ze środków NCN i MNiSW

 

    Projekty badawcze finansowane z Funduszy strukturalnych

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.