EN
   07-05-2017
image

Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi

Studia mają na celu wspomóc i doskonalić nauczycieli, wychowawców i wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w przezwyciężaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych ze swoimi podopiecznymi.
   07-05-2017
image

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, pracowników zespołów interwencji kryzysowej, policji, w ośrodkach uzależnień, pedagogów szkolnych, w ośrod…