Nazwa kursu: warsztaty piosenek rosyjskich

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs przeznaczony jest dla tych słuchaczy, którzy chcą doskonalić kompetencje językowe poprzez zdobycze kulturowe Rosji, w tym wypadku, poprzez piosenkę. Uczestnicy mogą liczyć na kontakt z żywym, współczesnym językiem, ciekawymi zwrotami, konstrukcjami gramatycznymi, na utrwalenie poznanego wcześniej słownictwa i poznawanie nowego.

 

 Liczba godzin

40

Opłata za kurs

800 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

  • mgr Ewa Trzeszczkowska  – wykładowca języka rosyjskiego APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Luty 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne

poniedziałek 18.10 i/lub środa 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

 

W planach jest słuchanie i omawianie twórczości takich artystów, jak:

  1. Zemfira
  2. B. Okudżawa
  3. W. Wysocki
  4. Zespoły: Bi2, Splin, Leningrad i inne
  5. Zespół – Chór Aleksandrowa
  6. Propozycje podane przez słuchaczy kursu.

 

Materiały źródłowe prowadzącej plus materiały internetowe.

 

Pobierz kartę zgłoszenia