Nazwa kursu: warsztaty filmów rosyjskich

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs przeznaczony jest dla tych słuchaczy, którzy chcą doskonalić kompetencje językowe poprzez zdobycze kulturowe Rosji, w tym wypadku, poprzez film. Uczestnicy mogą liczyć na kontakt z żywym, współczesnym językiem, ciekawymi zwrotami, konstrukcjami gramatycznymi, na utrwalenie poznanego wcześniej słownictwa i poznawanie nowego. Filmy mogą być doskonałym pretekstem do przeprowadzenia dyskusji na temat, których one dotyczą.

 

 Liczba godzin

40 godzin

Opłata za kurs

800 PLN -  cena kursu obejmuje materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

 • mgr Ewa Trzeszczkowska  – wykładowca języka rosyjskiego APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Luty 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne

poniedziałek 18.10 i/lub środa 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

W planach jest oglądanie i omawianie takich pozycji (do wyboru), jak:

 

 1. A. Zwiagincew - Powrót
 2. N. Michałkow – Spaleni słońcem
 3. I. Wyrypajew – Tlen
 4. A. Mielikian – Rusałka
 5. A. Rogożkin – Kukułka
 6. A. Bałabanow – Brat
 7. A. Konczałowski – Dom wariatów
 8. J. Kara – Mistrz i Małgorzata (fragmenty)
 9. A. Tarkowski – Andriej Rublow
 10. R. Nugmanow – Igła
 11. W. Krzystek (w wersji rosyjskiej) – Mała Moskwa
 12. N. Michałkow – Okrutny romans
 13. W. Todorowski – Kraina głuchych
 14. Régis Wargnier (w wersji rosyjskiej) – Wschód-Zachód
 15. Propozycje podane przez słuchaczy kursu.

 

 

Materiały źródłowe prowadzącej plus materiały internetowe.

 

Pobierz kartę zgłoszenia