Nazwa kursu: Психологияпо-русски - psychologia w języku rosyjskim

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs Психологияпо-русски  jest przeznaczony dla studentów oraz słuchaczy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii oraz pedagogiki w języku rosyjskim.

Z kursu w największym stopniu skorzystają osoby, które opanowały język rosyjski na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

 Liczba godzin

 60

Opłata za kurs

 1200 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

 • mgr Olena Galczewska– wykładowca APS, rodowita Rosjanka

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Marzec 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne

środa 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

Treści programowe:

 

 1. Формирование личности
 2. Психические свойства личности
 3. Типы памяти
 4. Способности и интересы
 5. Эмоции и чувства
 6. Воспитание чувств
 7. Способы воспитания новых привычек
 8. Внимание
 9. Память
 10.  Мышление
 11.  Речь
 12.  Общение

 

Literatura podstawowa:

 1. Дружинин В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов
 2. Хрестоматия «Возрастная и педагогическая психология»

 

Literatura uzupełniająca:

Materiały własne wykładowcy, czasopisma w języku rosyjskim.

 

Pobierz kartę zgłoszenia