EN

Strona główna Studia podyplomowe i kursy Nowości Surdopedagogika

Surdopedagogika

Surdopedagogika - w październiku 2017 uruchamiamy kolejną edycję - są jeszcze ostatnie wole miejsca

26-10-2017

Studia Podyplomowe: Surdopedagogika w październiku 2017 uruchamiamy kolejną edycję - są jeszcze ostatnie wole miejsca. Specjalistyczny program studiów,  ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie: neurologicznych podstaw rozwoju dziecka; audiologii i technicznych środków korekcyjnych, psychologii dziecka z wadą słuchu Polskiego języka migowego, surdologopedii, terapii słuchu i mowy, ortodydaktyki. Zajęcia prowadzą najlepsi wykładowcy z Zakładu Surdopedagogiki APS, Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu, Instytutu Głuchoniemych, a także doświadczeni lektorzy PJM.

SURDOPEDAGOGIKA ZAPISY

Aktualności

26-10-2017

Surdopedagogika

Studia Podyplomowe: Surdopedagogika w październiku 2017 uruchamiamy kolejną edycję - są jeszcze ostatnie wole miejsca. Specjalistyczny program studiów, ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętn…
07-05-2017

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, pracowników zespołów interwencji kryzysowej, policji, w ośrodkach uzależnień, pedagogów szkolnych, w ośrod…
07-05-2017

Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi

Studia mają na celu wspomóc i doskonalić nauczycieli, wychowawców i wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w przezwyciężaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych ze swoimi podopiecznymi.