EN

Uprzejmie informujemy, że termin kolejnej edycji kursu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) zostanie opublikowany po podjęciu decyzji przez kierownika kursu.

 

Koszt udziału w kursie to 500zł od osoby.

 

W ramach opłaty słuchacz mieści się: 10 godz. wykładowych, 10 godzin ćwiczeniowych, wykonywanie ćwiczeń ruchowych przez uczestników kursu pod superwizją, materiały, certyfikat, bieżące wsparcie w czasie wprowadzania programu w swoim miejscu pracy.

 

Kurs ma na celu:

 

  • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat przyczyn i przejawów opóźnienia neurorozwojowego u dzieci, możliwych do zaobserwowania w czasie pracy wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i pierwszych latach nauki szkolnej oraz ich możliwego znaczenia dla uczenia się dzieci,

 

  • poznanie teoretycznych podstaw programu Ruch dla uczenia się (Move to Learn®),

 

  • nauczenie się wykonywania ćwiczeń ruchowych należących do programu i powtórzenie ich pod superwizją w celu upewnienia się co do poprawności ich wykonywania.

 

 Skuteczność programu została potwierdzona wynikami badań naukowych, z którymi można zapoznać się na stronie programu: www.movetolearn.com.au, w zakładce Move to Learn About/International/Poland.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie prosimy o wypełnienie skróconej karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) i przesłanie jej równocześnie na dwa adresy mailowe:

a.j.olechowska@gmail.com

podyplomowe@aps.edu.pl

 

Zapraszamy!

UWAGA: Pod niniejszym tekstem zamieszczone są linki do:

1/ szczegółowego opisu kursu wraz z ceną

2/ skróconej karty zgłoszenia, którą po wypełnieniu należy wysłać na adres mailowy kierownika kursu: a.j.olechowska@gmail.com

Pobierz szczegółowe informacje o kursie

Pobierz kartę zgłoszenia

 

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego