EN

Strona główna Studia podyplomowe i kursy Kursy Kursy doskonalące Jak zostać dobrym mówcą czyli retoryka pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców

Jak zostać dobrym mówcą czyli retoryka pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców

26-11-2019

Kurs skierowany jest

Do osób zainteresowanych wykształceniem mistrzowskiej sprawności retorycznej niezbędnej dla pedagoga.

Do osób zainteresowanych pogłębianiem umiejętności różnorodnych form komunikacji, od przekazu dydaktycznego przez różne formy komunikacji interpersonalnej w relacjach pedagog - środowisko edukacyjne, do komunikacji medialnej.

Celem kursu jest kształcenie kompetencji związanych z:

 • retoryką pedagogiczną, profesjonalną komunikacją interpersonalną i przekazem dydaktycznym w jego różnorodnych formach
 • uczestnictwem w trudnych sporach,
 • przekonywaniem do własnych racji
 • kształceniem umiejętności perswazji i argumentacji
 • tworzeniem indywidualnego pakietu retorycznych środków perswazyjnych
 • obroną przed manipulacją

Uczestnik kursu pozna w praktyce:

 • podstawy retoryki pedagogicznej, w tym pedagogicznej narracji, retorykę emocji i uczuć, sztukę pedagogicznego dyskursu, erystykę - czyli sztukę prowadzenia sporów; zdobędzie umiejętności retoryczne niezbędne w pracy nauczyciela - wychowawcy współpracującego z wychowankami, ich rodzicami i opiekunami,
 • sztukę skutecznej perswazji, argumentacji, obrony przed manipulacją,
 • sposoby profesjonalnego posługiwania się intonacją głosową, modulacją i frazowaniem,
 • techniki komunikacji niewerbalnej (body language),
 • retoryczny potencjał, który może rozwijać i uczynić z niego instrument pedagogicznego oddziaływania w edukacyjnej i wychowawczej przestrzeni,
 • retoryczny potencjał, który profesjonalnie wykorzysta w publicznej przestrzeni medialnej,
 • medialne etiudy retoryczne.

Uczestnik kursu rozwinie

 • umiejętności retoryczne niezbędne w dydaktyczno-wychowawczej przestrzeni publicznej i medialnej,
 • zasób leksykalny (słownikowy) istotny dla indywidualnego przekazu pedagoga i odpowiadający potrzebom odbiorców,
 • poziom świadomości językowej i komunikacyjnej,
 • poziom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przygotowywania wystąpień publicznych i public relations.

 

Wymienione umiejętności zdobywane będą praktycznie m.in. w formie warsztatów i  etiud retorycznych.m.in. inspirowanych programem kształcenia mówców w Oksfordzie w: Oxford Union Debating  Society.

 

Po ukończeniu kursu

Uczestnik jest przygotowany do:

realizacji profesjonalnych, merytorycznych wystąpień publicznych

 • efektywnej komunikacji z uczniami i rodzicami w środowisku  zawodowym i społecznym

Wie jak:

 • opanować stres i tremę
 • skupić uwagę odbiorców
 • kreować wizerunek dobrego mówcy
 • stosować odpowiednie narzędzia i techniki komunikacyjne
 • radzić sobie z barierami komunikacyjnymi
 • świadomie używać języka jako narzędzia komunikacji, z uwzględnieniem specyficznych oczekiwań odbiorcy.
 • podejmować konstruktywne dyskusje i trudne rozmowy z rodzicami i towarzyszącym środowiskiem.

Uczestnik:

 • zna skuteczne sposoby zarządzania emocjami w odniesieniu do siebie i innych
 • podnosi poziom swoich kompetencji i przygotowania zawodowego w zakresie komunikacji społecznej
 • potrafi wyjść naprzeciw wymagającemu i zmieniającemu się rynkowi pracy
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o komunikowaniu, społecznych funkcji mediów, retoryki medialnej
 • z powodzeniem podejmuje zadania związane z uczestnictwem w sporach i debatach społecznych .

Uczestnik szkolenia pozna tajniki retoryki praktycznej, by:

 • stać się dobrym mówcą
 • skutecznie przekonywać, profesjonalnie wykorzystując atrakcyjne formy dydaktycznego przekazu

skutecznie prowadzić negocjacje, mediacje i polemiki, dyskusje ze środowiskiem pedagogicznym, z opiekunami, rodzicami i wychowankami

Po odbyciu szkolenia w łącznym wymiarze 60 godzin, uczestnik uzyskuje ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU firmowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich, przede wszystkim w zakresie dyscyplin społecznych, pedagogicznych i psychologicznych; pracownicy szkolnictwa, instytucji oświatowych i kulturalnych.

Ramowy program:

Retoryka

 • Retoryka ogólna i retoryka pedagogiczna
 • Przygotowywanie różnych form wystąpień publicznych
 • Zasady prowadzenia dyskusji
 • Retoryczne formy wyrażania opinii
 • Obrona przed manipulacją

     Warsztat mówcy:

 • Emisja głosu i dykcja
 • Świadomość sygnałów werbalnych niewerbalnych
 • Public speaking – sztuka wystąpień publicznych
 • Struktura wypowiedzi
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wystąpienia publicznego
 • Udział w etiudach retorycznych i ocena ich skuteczności

   Public relations w teorii i praktyce pedagogicznej czyli:

 • Specyfika komunikacji z uczniami i rodzicami
 • Skuteczne techniki komunikacyjne
 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela.
 • Współczesny rynek pracy

 Czesne: 1500 zł

 Kierownik: Dr Ewa Lewandowska – Tarasiuk

 Wykładowcy:

 • Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk - filolog, polonista, kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego w Instytucie Pedagogiki APS, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w Instytucie Kultury Europejskiej PUNO,. Autorka wielu publikacji z zakresu kultury literackiej, kultury języka i retoryki
 • Red. Marcin Hadaj - dziennikarz, redaktor, kierownik działu ekonomiczno-społecznego w znanych tytułach prasy drukowanej, ekspert mediany
 • Prof. dr hab. Franciszek Szlosek - Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obszar zainteresowań naukowych: pedagogika pracy, pedeutologia, dydaktyka przedmiotów zawodowych. Autor i tłumacz wielu publikacji z tego zakresu. Odznaczony Medalem Edukacji Narodowej.
 • Prof. dr hab. Jarosław Rola - Prorektor ds. Kształcenia APS, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Profesor nadzwyczajny APS, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie
 • Dr Magdalena Ostolska - doktor nauk pedagogicznych, magister  sztuki aktorskiej, aktorka teatralna i filmowa, pracownik naukowo- dydaktyczny APS, specjalista w zakresie emisji głosu i dykcji, adiunkt w Zakładzie Wychowania Muzycznego i Literackiego APS.
 • Mgr Katarzyna Kasperkiewicz - Morlewska - magister filologii polskiej i pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych na specjalizacji logopedii, asystent w Zakładzie Wychowania Muzycznego i Literackiego APS.
 • Mgr Adam Pietruszka - magister sztuki w zakresie edukacji muzycznej, kompozytor, autor musicali dla dzieci, wieloletni pracownik SP Didasko, asystent w Zakładzie Wychowania Muzycznego i Literackiego APS.                                                                                                                            

Terminy zjazdów:

Program miesięcznego kursu będzie realizowany w czasie trzech zjazdów  sobotnio – niedzielnych (9 godzin wykładów i ćwiczeń na każdy dzień) i jednego 6- godzinnego zjazdu sobotniego- jeden zjazd w miesiącu i jeden raz dwa zjazdy w miesiącu, w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Na każdy rok akademicki planowane są cztery edycje Kursu (dwa w pierwszym i dwa w drugim semestrze) Termin rozpoczęcia pierwszej edycji, gdy zbierze się grupa, w zależności od ilości chętnych-grupy 15-20 osobowe. Zajęcia kursu będą się odbywały w salach dydaktycznych, medialnych i aulach APS.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o kontakt i przesyłanie karty zgłoszenia na adres  e-mail: podyplomowe@aps.edu.pl,

tel.: 22 589 36 64 lub 22 58 93 600 wew.1211,

 

Koszt kursu - 1500 zł.

Opłatę za kurs należy wnieść na konto Akademii Pedagogiki Specjalnej

84 2490 0005 0000 4600 6042 6422, w tytule należy podać imię i nazwisko
z dopiskiem KURS Retoryka Pedagogiczna

Prosimy o podanie swoich dokładnych danych zgodnie ze wskazówką w karcie zgłoszenia udziału w kursie. Umożliwi to  wystawienie odpowiedniej faktury.

Karta zgłoszenia

Aktualności

24-02-2020

Wyrazy współczucia

Społeczność Akademicka żegna z głębokim smutkiem prof. nadzwyczajnego APS dra hab. Ryszarda Pichalskiego
24-02-2020

Marthinus Stander Conradie - wykład otwarty w Szkole Doktorskiej APS

Dekolonizacja, opowieści indywidualne i samurajowie. Propozycje dla kursantów pierwszego roku literaturoznawstwa w Uniwersytecie w Republice Afryki Południowej - pod tym tytułem profesor Marthinus Sta…
20-02-2020

Medal za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej dla prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uhonorował prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego medalem za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej.