EN

Strona główna Studia podyplomowe i kursy Kursy Kursy doskonalące Jak zostać dobrym mówcą czyli retoryka pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców

Jak zostać dobrym mówcą czyli retoryka pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców

28-06-2019

Kurs skierowany jest

Do osób zainteresowanych wykształceniem mistrzowskiej sprawności retorycznej niezbędnej dla pedagoga.

Do osób zainteresowanych pogłębianiem umiejętności różnorodnych form komunikacji, od przekazu dydaktycznego przez różne formy komunikacji interpersonalnej w relacjach pedagog - środowisko edukacyjne, do komunikacji medialnej.

Celem kursu jest kształcenie kompetencji związanych z:

 • retoryką pedagogiczną, profesjonalną komunikacją interpersonalną i przekazem dydaktycznym w jego różnorodnych formach
 • uczestnictwem w trudnych sporach,
 • przekonywaniem do własnych racji
 • kształceniem umiejętności perswazji i argumentacji
 • tworzeniem indywidualnego pakietu retorycznych środków perswazyjnych
 • obroną przed manipulacją

Uczestnik kursu pozna w praktyce:

 • podstawy retoryki pedagogicznej, w tym pedagogicznej narracji, retorykę emocji i uczuć, sztukę pedagogicznego dyskursu, erystykę - czyli sztukę prowadzenia sporów; zdobędzie umiejętności retoryczne niezbędne w pracy nauczyciela - wychowawcy współpracującego z wychowankami, ich rodzicami i opiekunami
 • sztukę skutecznej perswazji, argumentacji, obrony przed manipulacją
 • sposoby profesjonalnego posługiwania się intonacją głosową, modulacją i frazowaniem
 • techniki komunikacji niewerbalnej (body language)
 • retoryczny potencjał, który może rozwijać i uczynić z niego instrument pedagogicznego oddziaływania w edukacyjnej i wychowawczej przestrzeni
 • retoryczny potencjał, który profesjonalnie wykorzysta w publicznej przestrzeni medialnej
 • medialne etiudy retoryczne

Uczestnik kursu rozwinie

 • umiejętności retoryczne niezbędne w dydaktyczno-wychowawczej przestrzeni publicznej i medialnej
 • zasób leksykalny (słownikowy) istotny dla indywidualnego przekazu pedagoga i odpowiadający potrzebom odbiorców
 • poziom świadomości językowej i komunikacyjnej
 • poziom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przygotowywania wystąpień publicznych i public relations

 

Wymienione umiejętności zdobywane będą praktycznie m.in. w formie warsztatów i  etiud retorycznych.m.in. inspirowanych programem kształcenia mówców w Oksfordzie w: Oxford Union Debating  Society.

 

Po ukończeniu kursu

Uczestnik jest przygotowany do:

realizacji profesjonalnych, merytorycznych wystąpień publicznych

 • efektywnej komunikacji z uczniami i rodzicami w środowisku  zawodowym i społecznym

Wie jak:

 • opanować stres i tremę
 • skupić uwagę odbiorców
 • kreować wizerunek dobrego mówcy
 • stosować odpowiednie narzędzia i techniki komunikacyjne
 • radzić sobie z barierami komunikacyjnymi
 • świadomie używać języka jako narzędzia komunikacji, z uwzględnieniem specyficznych oczekiwań odbiorcy.
 • podejmować konstruktywne dyskusje i trudne rozmowy z rodzicami i towarzyszącym środowiskiem.

Uczestnik:

 • zna skuteczne sposoby zarządzania emocjami w odniesieniu do siebie i innych
 • podnosi poziom swoich kompetencji i przygotowania zawodowego w zakresie komunikacji społecznej
 • potrafi wyjść naprzeciw wymagającemu i zmieniającemu się rynkowi pracy
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o komunikowaniu, społecznych funkcji mediów, retoryki medialnej
 • z powodzeniem podejmuje zadania związane z uczestnictwem w sporach i debatach społecznych .

Uczestnik szkolenia pozna tajniki retoryki praktycznej, by:

 • stać się dobrym mówcą
 • skutecznie przekonywać, profesjonalnie wykorzystując atrakcyjne formy dydaktycznego przekazu

skutecznie prowadzić negocjacje, mediacje i polemiki, dyskusje ze środowiskiem pedagogicznym, z opiekunami, rodzicami i wychowankami

Po odbyciu szkolenia w łącznym wymiarze 60 godzin, uczestnik uzyskuje ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU firmowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich, przede wszystkim w zakresie dyscyplin społecznych, pedagogicznych i psychologicznych; pracownicy szkolnictwa, instytucji oświatowych i kulturalnych.

Ramowy program:

Retoryka

 • Retoryka ogólna i retoryka pedagogiczna
 • Przygotowywanie różnych form wystąpień publicznych
 • Zasady prowadzenia dyskusji
 • Retoryczne formy wyrażania opinii
 • Obrona przed manipulacją

     Warsztat mówcy:

 • Emisja głosu i dykcja
 • Świadomość sygnałów werbalnych niewerbalnych
 • Public speaking – sztuka wystąpień publicznych
 • Struktura wypowiedzi
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wystąpienia publicznego
 • Udział w etiudach retorycznych i ocena ich skuteczności

   Public relations w teorii i praktyce pedagogicznej czyli:

 • Specyfika komunikacji z uczniami i rodzicami
 • Skuteczne techniki komunikacyjne
 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela.
 • Współczesny rynek pracy

 Czesne: 1500 zł

 Kierownik: Dr Ewa Lewandowska – Tarasiuk

 Wykładowcy:

 • Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk - filolog, polonista, kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego w Instytucie Pedagogiki APS, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w Instytucie Kultury Europejskiej PUNO,. Autorka wielu publikacji z zakresu kultury literackiej, kultury języka i retoryki
 • Red. Marcin Hadaj - dziennikarz, redaktor, kierownik działu ekonomiczno-społecznego w znanych tytułach prasy drukowanej, ekspert mediany
 • Prof. dr hab. Franciszek Szlosek - Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obszar zainteresowań naukowych: pedagogika pracy, pedeutologia, dydaktyka przedmiotów zawodowych. Autor i tłumacz wielu publikacji z tego zakresu. Odznaczony Medalem Edukacji Narodowej.
 • Prof. dr hab. Jarosław Rola - Prorektor ds. Kształcenia APS, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Profesor nadzwyczajny APS, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie
 • Dr Magdalena Ostolska - doktor nauk pedagogicznych, magister  sztuki aktorskiej, aktorka teatralna i filmowa, pracownik naukowo- dydaktyczny APS, specjalista w zakresie emisji głosu i dykcji, adiunkt w Zakładzie Wychowania Muzycznego i Literackiego APS.
 • Mgr Katarzyna Kasperkiewicz - Morlewska - magister filologii polskiej i pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych na specjalizacji logopedii, asystent w Zakładzie Wychowania Muzycznego i Literackiego APS.
 • Mgr Adam Pietruszka - magister sztuki w zakresie edukacji muzycznej, kompozytor, autor musicali dla dzieci, wieloletni pracownik SP Didasko, asystent w Zakładzie Wychowania Muzycznego i Literackiego APS.                                                                                                                            

Terminy zjazdów:

Program miesięcznego kursu będzie realizowany w czasie trzech zjazdów  sobotnio – niedzielnych (9 godzin wykładów i ćwiczeń na każdy dzień) i jednego 6- ściogodzinnego zjazdu sobotniego- jeden zjazd w miesiącu i jeden raz dwa zjazdy w miesiącu, w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Na każdy rok akademicki planowane są cztery edycje Kursu (dwa w pierwszym i dwa w drugim semestrze) Termin rozpoczęcia pierwszej edycji planowany jest na październik 2019, w zależności od ilości chętnych-grupy 15-20 osobowe. Zajęcia kursu będą się odbywały w salach dydaktycznych, medialnych i aulach APS.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o kontakt i przesyłanie karty zgłoszenia na adres  e-mail: podyplomowe@aps.edu.pl,

tel.: 22 589 36 64 lub 22 58 93 600 wew.1211,

 

TERMIN  NADSYŁANIA  ZGŁOSZEŃ: 30 września 2019 r.

Koszt kursu - 1500 zł.

Opłatę za kurs należy wnieść na konto Akademii Pedagogiki Specjalnej

84 2490 0005 0000 4600 6042 6422, w tytule należy podać imię i nazwisko
z dopiskiem KURS Retoryka Pedagogiczna

Prosimy o podanie swoich dokładnych danych zgodnie ze wskazówką w karcie zgłoszenia udziału w kursie. Umożliwi to  wystawienie odpowiedniej faktury.

Karta zgłoszenia

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego