EN

Kurs doskonalący   

Nazwa kursu: INTEGRACJA  SENSORYCZNA – diagnoza i terapia  II stopień  

Cele kursu

 Po zrealizowaniu programu uczestnik kursu:

 • zna podstawowe wiadomości z neurofizjologii układu nerwowego, budowy i funkcji narządów zmysłu,
 • potrafi wymienić i scharakteryzować najczęściej występujące zaburzenia rozwojowe
 • potrafi przeprowadzić diagnozę zburzeń SI
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić terapie zaburzeń SI.

Uprawnienia absolwentów kursu

Po odbyciu dwustopniowego szkolenia w łącznym wymiarze 200 godzin (Kurs I° w ilości 40 godz. i II° w ilości 160 godzin) uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, planowania i prowadzenia terapii SI oraz wymiernej oceny osiąganych wyników usprawniania.

 Liczba godzin

 160

 Adresat kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

 • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich
 • (pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia, psychologia),

W przypadku ukończenia innych studiów, ostateczną decyzję podejmuje  komisja kwalifikacyjna  po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją  

 • posiadają certyfikat ukończenia kursu SI  I stopnia oraz mają doświadczenie w pracy z dziećmi

Program  kursu

Ramowy program:

 • Budowa, rozwój, i funkcjonowanie narządów zmysłów oraz ich integracja w trakcie rozwoju dziecka w poszczególnych okresach życia,
 • Uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychoruchowego w oparciu o współczesną wiedzę neurofizjologiczną i najczęstszych jego zaburzeń występujących w okresie rozwojowym z uwzględnieniem roli integracji sensorycznej.
 • Najczęściej stosowane testy służące do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej takich jak: Kliniczna Obserwacja i Testy Południowokalifornijskie oraz ich analiza i interpretacja
 • Ustalanie planu terapii w oparciu o uzyskane wyniki badań testowych.
 • Planowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 • Ocena  osiąganych wyników terapii wg obserwacji i kolejnych badań.

Szczegółowy program  otrzymają uczestnicy w trakcie trwania kursu.

Oplata za kurs

3400zł   / trzy tysiące czterysta zł

Zespół realizujący

Kierownik:  dr Grażyna Walczak

Wykładowcy:

 • dr n. med. Maria Borkowska – certyfikowany przez Violet F.Maas  instruktor terapii zaburzeń SI, pediatra, specjalista rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, instruktor terapii NDT-Bobath.
 • mgr fizjoterapii Aleksandra Owczarz – Jankowska- terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDY-Bobath.
 • mgr Renata Borowiecka-  pedagog specjalny, terapeuta SI. Pracuje w przedszkolu integracyjnym, poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzi gabinet SI.
 • mgr Magdalena Charbicka –pedagog specjalny, terapeuta SI.

Terminy zjazdów

Program kursu będzie realizowany w czasie dwóch zjazdów w następujących terminach:

 • 27.01.18-  04.02.18    realizacja 90 godz.  
 • 31.07.18 – 06.08.18    realizacja 70 godz.

Miejsce zajęć

Zajęcia kursu będą odbywały się  w:

 • salach dydaktycznych w APS  
 • sali gimnastycznej w APS  
 • sali SI w Centrum Rehabilitacji /Rehamax/ w Pruszkowie.

 Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia  na adres 

e-mail: podyplomowe@aps.edu.pl,

TERMIN  NADSYŁANIA  ZGŁOSZEŃ:  17  stycznia 2018 r.

Do 23 stycznia 2018 r. – należy wnieść opłatę za kurs na konto Akademii Pedagogiki Specjalnej  84 2490 0005 0000 4600 6042 6422, w tytule proszę podać imię i nazwisko
z dopiskiem  KURS SI  II stopień

Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach, tj.:

 • 2000zł / dwa tysiące zł/ do 23 stycznia 2018 r.
 • 1400/ jeden tysiąc czterysta zł/ do  5 czerwca 2018 r.

Osoby, które potrzebują fakturę, proszone są  o podanie swoich dokładnych danych  zgodnie ze wskazówką  w karcie zgłoszenia udziału w kursie.

Pobierz kartę zgłoszenia

Aktualności

28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
18-07-2018

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Wyjątkowe wydarzenie edukacyjne! Kongres Rozwoju Systemu Edukacji już 10 września 2018 r. na Stadionie PGE Narodowym.