Nazwa kursu: kurs maturalny z języka francuskiego

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs przygotowujący do matury z języka francuskiego. Obejmuje zagadnienia językowe zawarte w oficjalnym programie nauczania oraz wymagane na egzaminie maturalnym. Kurs składa się z dwu równoległych części:

 • Powtórzenia całego materiału gramatycznego, objętego programem nauczania w liceum
 • Budowy, poszerzania i utrwalenia kompetencji i zasobów leksykalnych

Kurs zakończony jest przekrojowym sprawdzianem zdobytej wiedzy gramatycznej i leksykalnej.

 Liczba godzin

 60

Opłata za kurs

 1200 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

 • mgr Aleksandra Zwierzchowska Wójcik– wykładowca języka francuskiego  APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Marzec 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne

wtorek 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

 Treści programowe kursu:

GRAMATYKA:

 • Czasowniki we wszystkich obowiązujących czasach.
 • Tryby i strony i ich zastosowanie w mowie.
 • Zaimki osobowe – powtórzenie w ćwiczeniach pisemnych i ustnych.
 • Zaimki względne proste i złożone.
 • Zdania z subjonctif.
 • Zdania warunkowe – wszystkie typy.
 • Konstrukcje: c’est, ce sont, il y a, …

LEKSYKA:

 • Swobodne wypowiadanie się w następujących tematach:

-      życie codzienne

-      podróże

-      hobby

-      treści międzykulturowe: najważniejsze wydarzenia z historii Polski i Francji; wybrane regiony Francji i Polski; ważne miasta w historii obu krajów; kuchnia polska i francuska; moda; sztuka; kontakty młodzieżowe.

Materiały: podręcznik FRANCOFOLIE EXPRESS, VOL. 2 & 3. CIDEB – Black Cat

materiały własne

 

Pobierz kartę zgłoszenia