Nazwa kursu: Przygotowanie do egzaminu Pearson Test of English General na poziomie B2

 

Cele kursu

Kurs przygotowuje do egzaminu PTE General na poziomie B2 (Level 3) oraz uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego z oznaczeniem EDEXCEL.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych APS jako Certyfikowane Centrum Egzaminacyjne PTE przeprowadza egzaminy na miejscu, zgodnie z procedurami  oraz terminami wyznaczonymi przez PTE.

Egzamin w bieżącym roku odbędzie się 17 czerwca.

 Liczba godzin

 70

 Adresat kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1+. Przed zapisem na kurs trzeba  będzie odbyć rozmowę kwalifikacyjną z wykładowcą prowadzącym kurs lub przystąpić do testu poziomującego (szczegóły poniżej).

Opłata za kurs

1260 PLN + podręcznik do kupienia we własnym zakresie (ok. 60 zł)

 Zespół realizujący

 

  • mgr Anna Treger – wykładowca języka angielskiego APS, autorka wielu repetytoriów i podręczników do   języka angielskiego

Terminy

 

Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu: w poniedziałki  – 3 godziny lekcyjne w godz. 15.30 -18.00 w Sali 2222 oraz w piątki – 2 godziny lekcyjne w godz. 13.30-15.00 w sali 2222. Zajęcia trwają od 20 lutego do 12 czerwca 2017r. W przypadku  większej liczby chętnych będzie utworzona druga grupa w późniejszych godzinach.

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

osobiście: w godzinach dyżuru.

http://www.aps.edu.pl/studenci/lektoraty/dy%C5%BCury-wyk%C5%82adowc%C3%B3w-sesja-zimowa-20162017.aspx

 

Rozmowa kwalifikacyjna / test poziomujący

Test będzie można napisać w godzinach dyżuru dowolnego wykładowcy ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Terminy i godziny dyżurów dostępne pod linkiem:

http://www.aps.edu.pl/studenci/lektoraty/dy%C5%BCury-wyk%C5%82adowc%C3%B3w-sesja-zimowa-20162017.aspx

 

PTE     LEVEL 3  -  Opis kursu

Kurs przygotowujący do egzaminu PTE będzie opierać się na podręczniku "PTE General Skills Boosters Level 3". Podręcznik bazuje na czterech zintegrowanych sprawnościach językowych: słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie. Zawiera 5 próbnych testów, ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych poszerzających i utrwalających zdobytą wiedzę, praktyczne wskazówki dotyczące egzaminu,  a także przewodnik do części pisemnej.

 

Po ukończeniu kursu, student będzie potrafił porozumiewać się na tyle płynnie i swobodnie, by prowadzić bez większych trudności rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Będzie potrafił formułować spójne i przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące głównie, ale nie ograniczające się jedynie do życia codziennego, a także prezentować swoje opinie w sprawach będących przedmiotem dyskusji lub sporu.

 

Student będzie potrafił zrozumieć dłuższe i krótsze wypowiedzi (ustne i pisemne) np.  artykuł prasowy bądź internetowy, ulotkę, broszurę, druk reklamowy, a także napisać list, mail, raport czy wpis na blogu na znane mu tematy.

 

Struktura części testowej podręcznika (i egzaminu):

 

Sekcja

Rodzaj zadania

Opis zadania

Oceniana umiejętność

1

słuchanie

W sekcji 1 jest dziesięć krótkich tekstów, dialogów bądź monologów. Po każdym z nich następuje pytanie i trzy zaproponowane odpowiedzi. Należy zaznaczyć jedną z nich jako prawidłową.

Sprawdzenie umiejętności uchwycenia głównej myśli czyjejś wypowiedzi.

2

słuchanie i pisanie

W sekcji drugiej należy zapisać dokładnie co do treści i poprawnie ortograficznie podyktowany tekst wiadomości, ogłoszenia czy instrukcji,

Test na znajomość pisowni i umiejętność dokładnego rozumienia.

3

słuchanie

Po wysłuchaniu dwu tekstów zawierających np. rozmowę, wywiad, ogłoszenie trzeba uzupełnić brakujące informacje. Dla każdego tekstu jest pięć zadań z lukami do wypełnienia.

Ocena zdolności identyfikowania istotnych informacji w dłuższych wypowiedziach.

4

czytanie

Po przeczytaniu pięciu krótkich tekstów zawierających po jednej luce należy rozstrzygnąć, która z każdorazowo  proponowanych trzech odpowiedzi jest prawidłowa.

Ocena zdolności identyfikowania istotnych informacji i/lub całościowego sensu przeczytanego tekstu.

5

czytanie

Należy przeczytać dłuższy tekst będący artykułem prasowym bądź internetowym, broszurą czy ulotką i odpowiedzieć na pięć pytań albo uzupełnić pięć zdań, wybierając jedną z trzech podanych propozycji.

Sprawdzenie umiejętności rozumienia głównej myśli w dłuższym pisanym tekście.

6

czytanie

W niniejszej sekcji są do przeczytania dwa teksty. Do każdego z nich jest zestaw czterech pytań, na które należy zwięźle odpowiedzieć.

Sprawdzenie umiejętności rozumienia istotnych informacji zawartych w czytanych tekstach.

7

czytanie

Po przeczytaniu artykułu, listu, fragmentu strony internetowej, druku reklamowego trzeba uzupełnić siedem luk w dodatkowym tekście lub zestawie notek.

Sprawdzenie umiejętności wychwycenia i rozumienia szczegółowych informacji zawartych w czytanych tekstach

8

pisanie

Na podstawie informacji z tekstu czytanego w sekcji 7 należy zredagować mail albo oficjalny lub prywatny list o objętości od 90 do 120 słów.

Umiejętność zwracania się o dodatkowe informacje i wyrażania opinii

9

pisanie

W tej sekcji należy napisać na podstawie posiadanej wiedzy krótki (150-200 słów) artykuł, wpis na blogu, esej czy raport na jeden z dwu określonych tematów.

Umiejętność formułowania w piśmie własnego stanowiska, przedstawiania zalet i wad i rozwijania argumentacji.

10

mówienie

Na wstępie zostanie zadane pytanie z prośbą o krótką (ok. 1 minuty) autocharakterystykę  (zainteresowania, uprawiane sporty, ulubione książki, filmy....). Egzaminator może zadawać dodatkowe pytania, by uzyskać więcej informacji.

Umiejętność formułowania spójnej i przejrzystej wypowiedzi ustnej.

11

mówienie

W sekcji 11 trzeba wypowiadać i bronić własnych opinii i ocen na temat przedstawiony przez egzaminatora. Egzaminator będzie oponentem. Dyskusja ma trwać ok. 2 minut. i będzie obejmować tematykę codzienności (np. zalety telefonii komórkowej, jedzenie w restauracjach fast food, mieszanie w dużym mieście bądź na wsi...). Mogą być proponowane kwestie ogólniejsze takie jak zanieczyszczenie środowiska bądź emigracja.

Umiejętność prezentowania i obrony swojego stanowiska.

 

12

mówienie

W ciągu ok. 1,5 min. należy opisać dwie okazane ilustracje. Najpierw trzeba porównać i przeciwstawić oba obrazki, a następnie zanalizować jedną z ich cech.

Umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi ustnej.

13

mówienie

W ostatniej sekcji należy odegrać trwającą ok. 2 min. scenkę zgodnie z zadanym krótkim scenariuszem.

Umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi ustnej.

 

 Pobierz kartę zgłoszenia na kurs