Nazwa kursu: kurs języka rosyjskiego

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs języka rosyjskiego na różnych poziomach znajomości języka (A1-B2) przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków studiów, którzy:

 

  1. chcą uczyć się języka od podstaw,
  2. chcą pogłębiać/systematyzować wiedzę zdobytą na wcześniejszych etapach edukacji,
  3. chcą uzupełnić swoją wiedzę, by móc pomyślnie zdać maturę, zaliczyć egzamin językowy na poziomie B2,
  4. lubią język rosyjski, nie chcą tracić z nim kontaktu, a nowo nabyte umiejętności pragną wykorzystać w kontaktach z osobami rosyjskojęzycznymi, czy też czytając prasę rosyjskojęzyczną, albo podróżując.

 

 Liczba godzin

 60

Opłata za kurs

 1200 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

  • mgr Ewa Trzeszczkowska  – wykładowca języka rosyjskiego APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Marzec 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne

poniedziałek 18.10 i/lub środa 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

Pobierz kartę zgłoszenia