Nazwa kursu: kurs języka niemieckiego B2

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch B2 (60 godzin)

 

Kurs Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch B2 przeznaczony jest dla osób przygotowujących się  do egzaminu B2. Obejmuje rozwijanie wszystkich istotnych sprawności językowych takich jak: słuchanie, pisanie, czytanie, mówienie oraz informację o formie i strukturze egzaminu, a także o sposobie przygotowania się do niego.

 

 

 Liczba godzin

60

Opłata za kurs

1200 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

  • mgr Grażyna Smakulska– wykładowca języka niemieckiego APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. - Marzec 2018 r.

spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne

poniedziałek lub środa (18.10)

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

Literatura podstawowa:

A. Frater, J. Keller, A. Thabar, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2, Wydawnictwo Lektorklett, 2015.

 

Literatura uzupełniająca:

  1. I. Mozer, DeutschKurs egzaminacyjny - Język niemiecki Poziom B2, BC Edukacja, 2010;
  2. A. Frater, J. Keller, A. Thabar, Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 Übungsbuch, Huber, 2008;
  3. M. Glaboniat, R. Hamza, H. Ziehr, Mittelstufe Deutsch Übungsmaterialien Band 1, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, 2014.

Pobierz kartę zgłoszenia