Kurs doskonalący

PROGRAM PERCEPCYJNO-MOTORYCZNY „RUCH DLA UCZENIA SIĘ” (MOVE TO LEARN®) – 20 godz.

Kurs dla: nauczycieli, nauczycieli-specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów i lekarzy, a także rodziców chcących pracować według zasad programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®), z dziećmi w wieku 5-15 lat.;

Kurs ma na celu:

  • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat zasadniczych przyczyn i objawów opóźnienia neurorozwojowego wpływającego na rozwój i uczenie się dzieci
  • poznanie teoretycznych założeń i praktyczne wykonanie pod superwizją sekwencji ruchów z programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®)

Skuteczność programu jest potwierdzona wynikami badań naukowych, w tym zrealizowanych w APS. Program jest możliwy do realizacji w formie innowacji pedagogicznych zarejestrowanych w odpowiednich kuratoriach oświaty, dotychczas w ośmiu placówkach oświatowych w Polsce, w tym w jednej nieprzerwanie co roku od 2011r.  

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe kursy będą realizowane w dość odległych terminach, być może dopiero w nowym roku akademickim.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie mogą nadal nadsyłać swoje zgłoszenia. Będą one rejestrowane zgodnie z datą wpływu, a gdy tylko pojawi się możliwość wyznaczenia terminu kolejnego kursu wszystkie osoby, które przyślą swoje zgłoszenie zostaną poinformowane i będą mogły podjąć decyzję czy są nadal zainteresowane wzięciem udziału w kursie w podanym wówczas terminie.

UWAGA: Pod niniejszym tekstem zamieszczone są linki do:

1/ szczegółowego opisu kursu wraz z ceną

2/ skróconej karty zgłoszenia, którą po wypełnieniu należy wysłać na adres mailowy kierownika kursu: a.j.olechowska@gmail.com

Pobierz szczegółowe informacje o kursie

Pobierz kartę zgłoszenia