Kurs doskonalący

Opieka, wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci (0-3)

Czas trwania kursu:  60 godzin dydaktycznych

System zajęć:  spotkania w soboty i niedziele (3 weekendy):

 • soboty g. 9.00-17.30
 • niedziele g. 9.00-17.30

Termin: październik 2017r.

Cena: 800zł

Liczba osób w grupie: 15

Adresaci kursu:

 • osoby, które ukończyły 18 lat,
 • osoby, które pracują z dziećmi na stanowisku opiekunki i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Cel kursu:

 • poszerzenie posiadanych kwalifikacji w zakresie opieki, wychowania i wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci.

Uczestnik szkolenia pozna:

 • - charakterystykę rozwoju małego dziecka,
 • - sposoby żywienia i pielęgnacji dzieci,
 • - sposoby efektywnego spędzania czasu z małym dzieckiem,
 • - metody wspierania rozwoju,
 • - sposoby współpracy z rodzicami podopiecznego.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Plan kursu

 1.      Zadania opiekuna małych dzieci (5g.)
 2.      Rozwój małego dziecka (prawidłowości i zaburzenia) 5g.
 3.      Adaptacja dzieci do nowych warunków i wsparcie emocjonalno-społeczne 5g.
 4.      Pielęgnacja i żywienie małych dzieci 5g.
 5.      Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych 5g.
 6.     Zabawa w rozwoju małego dziecka 5g.
 7.     Zabawy ruchowe 5.
 8.     Zabawy z elementami integracji sensorycznej 5g.
 9.     Zabawy muzyczne 5g.
 10.     Czytanie dziecku jako forma wspierania rozwoju 5g.
 11.     Współpraca z rodzicami 5g.
 12.     Zdrowie małego dziecka 5g.

Kierownik: dr A. Mikler-Chwastek  e-mail: amchwastek@wp.pl

wykładowcy/trenerzy:

 • dr A. Mikler-Chwastek
 • dr A. Jegier
 • S. Adamczyk
 • dr B. Szurowska
 • dr M. Wiśniewska
 • dr M. Nerło
 • mgr M. Plandowska
 • mgr E. Gogacz

Do 30.09.2017r. - przyjmujemy elektroniczne zgłoszenia na 1. edycję kursu. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: podyplomowe@aps.edu.pl

Termin opłaty za kurs i nr konta zostanie podany kandydatom, którzy prześlą karty zgłoszenia.

Pobierz kartę zgłoszenia na kurs