Nazwa kursu: Konwersatorium w języku rosyjskim

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs Konwersatorium w języku rosyjskim jest przeznaczony dla studentów oraz słuchaczy zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności konwersacyjnych w języku rosyjskim oraz poszerzaniem wiedzy dotyczącej Rosji, jej obyczajów, realiów i problemów. Z kursu w największym stopniu skorzystają osoby, które opanowały język rosyjski na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

 Liczba godzin

60

Opłata za kurs

1200 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

  • mgr Olena Galczewska– wykładowca APS,  rodowita Rosjanka

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Marzec 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne

czwartek 18.10 (ew. do indywidualnego ustalenia)

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

Treści programowe:

 

1.       Geopolityczna i demograficzna charakterystyka Rosji 
2.       Problemy współczesnej Rosji (np. dzieci ulicy, bieda)
3.       Kino i prasa
4.       Literatura i najwybitniejsi pisarze
5.       Literatura dla dzieci
6.       Humor i satyra
7.       Święta 
8.       Stereotypy, życie codzienne, tradycje i obyczaje
9.       Stosunek Rosjan do różnych zjawisk społecznych i otaczającego świata
10.    Moda i uroda czyli dlaczego rosjanki uwielbiają buty na wysokich obcasach
11.    Moskwa, Petersburg – atrakcje turystyczne

 

Prowadząca: mgr Olena Galczewska, wykładowca APS.

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 

  1. А.В. Сергеева, Какие мы,русские?
  2. Е.Н. Петухова, Россия и русские сегодня
  3. Materiały własne wykładowcy

Pobierz kartę zgłoszenia