Nazwa kursu: język rosyjski dla seniorów

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs język rosyjski dla seniorów jest przeznaczony dla osób które uczyły się języka rosyjskiego i chcą odświeżyć / udoskonalić jego czynną znajomość czy po porostu porozmawiać i podyskutować w języku rosyjskim. Razem z kursantami wykładowca omówi ciekawe zagadnienia dotyczące teraźniejszej i „dawnej” Rosji.

 Liczba godzin

 60

Opłata za kurs

 1000 PLN -  cena kursu obejmuje wszelkie materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

  • mgr Olena Galczewska– wykładowca APS, rodowita Rosjanka

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Marzec 2018 r.

spotkania odbywać się będą raz lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

(środa)

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

Treści  programowe:

1.       Pozdrowienia
2.       Dane personalne
3.       Rodzina i dom
4.       Pogoda
5.       Zdrowie
6.       W restauracji/kawiarni
7.       W urzędzie/na poczcie
8.       Problemy współczesnej Rosji (np. dzieci ulicy, bieda)
9.        Kino i prasa
10.    Literatura i najwybitniejsi pisarze
11.    Literatura dla dzieci
12.    Humor i satyra
13.    Święta 
14.    Stereotypy, życie codzienne, tradycje i obyczaje
15.    Stosunek Rosjan do różnych zjawisk społecznych i otaczającego świata
16.    Moskwa, Petersburg oraz inne atrakcje turystyczne Rosji
 
Program przewiduje wprowadzenie zagadnień gramatycznych dostosowanych do poziomu grupy.

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

 

А.В. СергееваКакиемы,русские?

Е.Н. Петухова Россия и русские сегодня

Materiały własne wykładowcy

 

Pobierz kartę zgłoszenia