Nazwa kursu: język francuski poziom A1-A2

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Praktyczny kurs języka francuskiego dla początkujących oraz kontynuujących naukę. Kurs skupia się na rozwijaniu kompetencji wypowiadania się po francusku oraz ćwiczeniu rozumienia ze słuchu i tekstów pisanych. Wyraźny akcent kładziony jest na poprawność gramatyczną – zarówno wypowiedzi ustnych, jak i pisemnych; doskonalimy je poprzez rozszerzanie praktycznej wiedzy o gramatyce.

 

 Liczba godzin

40

Opłata za kurs

800 PLN -  cena kursu obejmuje podręcznik oraz dodatkowe materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

  • mgr Aleksandra Zwierzchowska Wójcik– wykładowca języka francuskiego  APS

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Luty 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne

wtorek 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

 Treści programowe kursu:

GRAMATYKA:

 

  • Czasowniki w czasach présent, imparfait, passécomposé, futur i ich zastosowanie w mowie i piśmie.
  • Zaimki osobowe i względne – ich prawidłowe używanie, doskonalone w ćwiczeniach ustnych i pisemnych.
  • Zdania warunkowe I i II typu.
  • Konstrukcje c'est, ce sont, il y a, ...

 

 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE W MOWIE:

 

  • Autoprezentacja oraz przedstawienie swojej rodziny, znajomych, pracy.
  • Zainteresowania (muzyka, literatura, film, etc.)
  • Życie codzienne (zakupy, komunikacja, podróże, rozrywki, hobby, …)

 

 

Materiały: materiały własne lektora oraz podręcznik bazowy - do ustalenia wg preferencji i oczekiwań kursantów

 

Pobierz kartę zgłoszenia