Nazwa kursu: English for Special Education

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs English for Special Education jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość słownictwa, stylistyki i umiejętność wnikliwego, analitycznego czytania różnych odmian angielskiego dyskursu z zakresu pedagogiki specjalnej: artykułów i monografii naukowych, fachowych podręczników – ale też szkiców popularyzatorskich czy publicystycznych.

Z kursu w największym stopniu skorzystają osoby, które opanowały General English na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym.

Liczba godzin

40

Opłata za kurs

800 PLN -  cena kursu obejmuje wszelkie materiały kursowe

Zespół realizujący

 

mgr Anna Treger – wykładowca języka angielskiego APS, autorka wielu repetytoriów i podręczników do   języka angielskiego w tym English for Psychology  oraz Psychology Vocabulary in Use

Terminy

 

Marzec 2018 r. – Czerwiec 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po  2 lub 3 godziny lekcyjne

środa 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

Treści programowe:
1.       What is Disability?
2.       Special Education Terminology and Disability Categories
3.       Medical and Social Models of Disabilities; Disability vs. Impairment
4.       Hearing Loss and Deafness
5.       Low Vision and Blindness
6.       Learning Disabilities (e.g. dyslexia, dyscalculia, dysgraphia)
7.       Speech and Language Impairments
8.       Mental Retardation
9.       Emotional or Behavioural Disorders
10.   Physical Impairments
11.   Autistic Spectrum Disorders
12.   Multiple Disabilities (e.g. physical, sensory, intellectual and/or mental disabilities)
 
Literatura: 
1.       D. Deutsch-Smith, Introduction to Special Education. Teaching in an Age of Opportunity, (5th ed.,) Needham Heights, MA: Allyn&Bacon;

Materiały własne

Pobierz kartę zgłoszeniową