Nazwa kursu: English for Psychology

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Kurs English for Psychology przeznaczony jest nie tylko dla studentów kierunków psychologicznych, lecz również słuchaczy specjalności pedagogicznych, socjologii, filozofii i dyscyplin medycznych. Może być również  pomocny dla zaawansowanych sympatyków wiedzy psychologicznej, którzy z bezinteresownej ciekawości chcą rozszerzać swą znajomość tej dziedziny także dzięki kontaktom z publikacjami anglojęzycznymi.

Z kursu w największym stopniu skorzystają osoby, które opanowały General English na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym.

Liczba godzin

 60

Opłata za kurs

1200 PLN -  cena kursu obejmuje wszelkie materiały kursowe

Zespół realizujący

 

mgr Anna Treger – wykładowca języka angielskiego APS, autorka wielu repetytoriów i podręczników do   języka angielskiego w tym English for Psychology  oraz Psychology Vocabulary in Use

Terminy

 

Listopad 2017 r. – Marzec 2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne

środa 18.10

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

Treści programowe:

 

1.       The Brain
2.       Sleep and Dreams
3.       Sensation and Perception
4.       Understanding Memory
5.       Memory Loss
6.       Learning. The Power of the Environment
7.       Intelligence
8.       Personality
9.       Protecting the Ego. Defence Mechanisms
10.   When Things Go Wrong. Mental Illness
11.   The Disease of Addiction
12.   Human Development
13.   Moral development
14.   Social cognition
15.   Nature vs Nurture
 
 
Literatura podstawowa: 
 
1.       A.Treger, B. Treger, English for Psychology, Warszawa, Wydawnictwo APS, 2014;
2.       A.Treger, B. Treger, Psychology Vocabulary in Use, Warszawa, Poltext, 2016.
 
Literatura uzupełniająca:
 
1.       Wybrane rozdziały z O. Sacks, The Man Who Mistook His Wife for a Hat, Picador, New York, 2011;
2.       Materiały własne.


Pobierz kartę zgłoszeniową