Nazwa kursu: English for Medicine

 

Cele kursu

oraz jego adresaci

Zorientowany głównie, ale nie wyłącznie, na naukę i utrwalanie specjalistycznejterminologii medycznej, kurs English for Medicine może znaleźć się w obszarze potrzeb językowych i zainteresowań akademickich słuchaczy rożnych kierunków i specjalności z dziedziny Pedagogiki Specjalnej, Psychologii Klinicznej i Zdrowia i nauk pokrewnych, oraz służyć jako wsparciejęzykowe (repetytorium) dla osób wykonujących określony zawód medyczny lub para-medyczny,

(w szczegolnosci zawod pielegniarki), w kraju i przygotowujących się, lub zamierzających przystąpić, do egzaminu certyfikacyjnego z myślą o wykonywaniu swojego zawodu za granicą.

 

Kurs English for Medicine może być również pomocny dla sympatyków tematyki biologiczno-medycznej, którzy z własnej ciekawości chcą budować lub pogłębiać swoją znajomość tego obszaru wiedzy, także dzięki wydajniejszemu korzystaniu z publikacji anglojęzycznych.

 

Z kursu English for Medicine w największym stopniu skorzystają osoby, które opanowały General English na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym. (Intermediate Plus)

 

 Liczba godzin

 40

Opłata za kurs

 800  PLN -  cena kursu obejmuje wszelkie materiały kursowe

 Zespół realizujący

 

  • mgr Bogumiła Jędrzejowska Ulrych– wykładowca języka angielskiego APS

Terminy

 

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

wtorek 18.10  -  rozpoczęcie kursu : styczeń/luty 2018

Miejsce zajęć

Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40

Informacji udziela

mgr Elżbieta Grabińska – Kierownik kursu

mailowo:  egrabinska@aps.edu.pl

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE W OGOLNYM ZARYSIE:

                                                                                                                                         

  1. Specjalistyczna terminologia medyczna (Medical English in Use) w zakresie tematow: szpital, oddzialy szpitalne, personel medyczny, pracownie i specjalistyczny sprzet medyczny, choroby, symptomy, wywiad medyczny, badania i testy diagnostyczne, diagnoza, leczenie, prewencja.
  2. Podstawowa terminologia tematyczna z zakresu: Introduction to Anatomy and Physiology: czesci ciala oraz budowa i funkcje glownych ukladow organizmu: oddechowego, krwionosnego, nerwowego, pokarmowego i pozostalych, w podstawowym zakresie.
  3. Skróty, akronimy i symbole w terminologii medycznej, np A&E (accident and emergency), ICU (intensive care unit), RGN (Registered General Nurse), FBC (full blood count), IBS (irritable bowel syndrome), DMARDs (disease modifying anti-rheumatic drugs), a&w (alive and well), 1/12 (one month), 1/52 (one week), # (fracture), i inne.
  4. Opieka pielęgniarska (Nursing) w zakresie tematow: przyjecia i wypisy ze szpitala, dokumentacja i zabiegi pielegniarskie, podawanie lekow, opieka nad pacjentami przed i po operacjach, komunikacja i wspolpraca z lekarzami i pozostalym personelem medycznym.
  5. Roznice kulturowe (Focus on Culture) w ujeciu: szpital-procedury-pacjent-personel medyczny.

 

Lektura podstawowa:

  1. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use: Medicine, Cambridge University Press 2007.
  2. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing Intermediate +, Cambridge University Press 2008.

 

Lektura uzupełniająca:

  1. Judy Meier Penn, Elizabeth Hanson, Anatomy and Physiology for English Language Learners, Pearson Education 2006.
  2. A & C Black, Check Your English Vocabulary for Medicine, A&C Black Publishers Ltd. 2006.mb

 

 Pobierz kartę zgłoszenia