EN
   26-06-2018
image

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin
   31-01-2018
image

Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej

Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej - ostanie miejsca
   18-12-2017
image

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Cele kształcenia 1.Zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, zg…
   23-11-2017
image

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

Głównym celem studiów jest pogłębienie posiadanych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, jak również przygotowanie słuchaczy do wykorzystania nabytej podczas studiów …