Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Znajomość poniższych zagadnień obowiązuje studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017