EN

Akademicka Poradnia Psychologiczna APS

Logo APP

 

Drodzy Studenci,

zapraszamy do zapisu do Poradni od 03.01. 2018.

Pozdrawiamy i życzymy dobrego świątecznego czasu!

Pracownicy APP

 

Tylko dla studentów APS!

Skorzystaj bezpłatnie z:

  • Konsultacji psychologicznych
  • Interwencji kryzysowych
  • Poradnictwa psychologicznego
  • Psychoterapii

Konsultują psychologowie, pracownicy Instytutu Psychologii Stosowanej APS!

Kliknij, żeby zobaczyć plakat informacyjny!

 

Adres:

ul. Spiska 16, pierwsze piętro, pokój 6103

 

Godziny przyjęć:

 

Wtorek

12.45-13.30 dr Sylwia Kluczyńska

13.45-14.30 dr Sylwia Kluczyńska

14.45-15.30 dr Sylwia Kluczyńska

 

Piątek

16.00-16.50 mgr Renata Śpiewak

17.00-17.50 mgr Renata Śpiewak

18.00-18.50 mgr Renata Śpiewak

 

Zapisy telefonicznie lub osobiście:

 

mgr Marta Łukaszewska (Pracownia Testów APS)

tel.: 22 589 36 00 w. 2306

e-mail: pracownia@aps.edu.pl

pn.-pt. 9.30-15.30, Pracownia Testów APS (Szczęśliwicka 40; Budynek B, III piętro), pokój 2306

Studenci proszeni są o podanie imienia i nr telefonu oraz zapoznanie się z Regulaminem Akademickiej Poradni Psychologicznej.

 

Zespół psychologów:

dr Kamila Dobrenko - psychoterapeutka integracyjna; łączy metody pracy z różnych nurtów psychoterapeutycznych, dobierając narzędzia w zależności od tego, nad czym pracuje z daną osobą. Korzysta m.in. z metod charakterystycznych dla psychoterapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czteroletnią szkołę psychoterapii podyplomowo odbyła w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Prywatną praktykę prowadzi od 2011r. Wcześniej pracowała przez dwa lata jako psycholog szkolny. Odbyła różne staże m.in. w: Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii UW; Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego (Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego). Ponadto pracuje naukowo i dydaktycznie, jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Działa również w ramach Fundacji: Ośrodek Wspierania Rozwoju Osobowości ‘Poza kozetką’. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/dobrenko-kamila.aspx)

dr Sylwia Kluczyńska - psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA, IPZ PTP), kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej. Udziela pomocy psychologicznej osobom zmagającym się z  kryzysami rozwojowymi i sytuacyjnymi. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/kluczyńska-sylwia.aspx)

dr Ewa Sokołowska  - pracuje z wykorzystaniem metod poznawczo-behawioralnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czteroletnią szkołę psychoterapii podyplomowo odbyła w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 1993 pracowała w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Ośrodku Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Psychologii UW. Zajmuje się psychoedukacją, popularyzuje wiedzę na temat tego jak się uczyć, jak pracować nad sobą, jak radzić sobie z emocjami, jak budować bliskość z innymi ludźmi. Autorka/ współautorka i redaktorka siedmiu książek, a także dziesiątek artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną, m in.: Zdrowie psychiczne młodych dorosłych; Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, Gdy dziecko zdaje egzamin; Przeżywanie radości – to, co dają metody psychoedukacyjne. Ponadto od 2008 pracuje naukowo i dydaktycznie, jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wcześniej 15 lat pracowała kolejno w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży oraz w Zakładzie Psychologii Wychowania i Rozwoju jako adiunkt. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/sokołowska-ewa.aspx)

dr Małgorzata Stawska - ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od początku pracy zawodowej łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką psychologiczną. Jest absolwentką 4-letniego podyplomowego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz wielu innych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii. Przez kilka lat pracowała z dziećmi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, współpracowała ze Stowarzyszeniem Aslan, gdzie prowadziła terapię młodych kobiet cierpiących na bulimię. Prowadzi indywidualną psychoterapię dorosłych, a także terapię par i rodzin, oraz grupy wsparcia.  Pracuje w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniem przyczyn trudności pacjenta. Pomaga osobom, które mają niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z ludźmi, musza podjąć ważne życiowe decyzje i którym trudne doświadczenia z przeszłości utrudniają satysfakcjonujące życie. Chętnie pracuje z kobietami. Swoją pracę poddaje stałej superwizji Certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/stawska-małgorzata.aspx)

mgr Renata Śpiewak – psycholog, specjalista w zakresie psychologii klinicznej. Zajmuje się terapią indywidualną (podejście integracyjne) oraz psychoedukacją i promocją zdrowia psychicznego. Oferuje pomoc osobom chorującym na depresję, zaburzenia lękowe, osobom z doświadczeniem psychozy. Pomaga radzić sobie w sytuacjach stresujących i kryzysowych. W celu pełniejszego zrozumienia trudności oferuje diagnozę psychologiczną (również diagnozę intelektu i osobowości). Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, szkolenie w psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskała specjalizację w zakresie psychologii klinicznej (II stopnień). Doświadczenie zawodowe - diagnostyczne i terapeutyczne - zdobyła m.in. w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach (Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej), gdzie obecnie pracuje.

dr Dominika Wiśniewska – psycholog, ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychoterapia. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej i psycholog w oddziale chorób somatycznych. Od lat łączy pracę kliniczną - psychoterapeutyczną z naukowo – dydaktyczną. Pomaga osobom doświadczającym nadmiarowego smutku, przygnębienia, złości, lęku, mającym trudności w relacjach rodzinnych i towarzyskich. Dorosłym, którzy mają poczucie, że doświadczenia z dzieciństwa nie pozwalają im w pełni realizować się w życiu. Osobom, które zmagają się z  niepełnosprawnością, chorobą somatyczną lub psychiczną. Prowadzi psychoterapię m.in. osób niesłyszących w Polskim Języku Migowym. Jest terapeutą uzależnień osób Głuchych/Niedosłyszących (certyfikat PARPA).W swojej pracy posługuje się podejściem integracyjnym. Kończy szkolenie z zakresu psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

dr Lidia Zabłocka-Żytka (Kierownik) - oferuje pomoc osobom przeżywającym silne lęki, trudności adaptacyjne, konflikty interpersonalne oraz osobom chorującym przewlekle na choroby somatyczne m.in. współpracuje ze stowarzyszeniem osób chorujących na choroby tkanki łącznej „3majmy się razem”. Prowadzi warsztaty promocji zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne oraz  terapię indywidualną, którą poddaje systematycznej superwizji. W pracy terapeutycznej korzysta z podejścia integracyjnego, w odpowiedzi na potrzeby pacjenta. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Klinice Nerwic (prowadziła terapię indywidualną i grupową) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w Collegium Medicum UJ w  Krakowie, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu terapeutycznego; ukończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej, specjalność zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego.

Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/zabłocka-żytka-lidia.aspx)

 

Aktualności

18-12-2017

Medal dla Profesora Karola Poznańskiego

Powołana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk Kapituła Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki” nadała wyróżnienie Profesowi - Karolowi Poznańskiemu.
13-12-2017

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW Akademii Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszają emerytowanych i obecnych pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na SPOTKANIE WIGILIJNE w dniu 20.12…
07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…