EN

Akademicka Poradnia Psychologiczna APS

Logo APP

 

 

 

Drodzy Studenci, 

W związku z przedłużeniem nauki zdalnej do 30.09.2020 oraz zdalnym egzaminowaniem w całym okresie wakacyjnym APP będzie czynna dla Studentów oraz Pracowników APS. Konsultacje psychologiczne odbywać się dyżurujący psychologowi, psychoterapeuci. Zapisy mailowo lzablocka@aps.edu.pl prowadzi kierownik APP .

Życzymy spokojnej sesji i dobrego letniego wypoczynku! 

Zespół APP

 

 

Terminy przyjęć:

 

Psycholog/psychoterapeuta

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Dobrenko Kamila

Cały lipiec

Cały sierpień

-

Kluczyńska Sylwia

1.07-19.07.2020.

10.-31.08.2020.

Cały wrzesień

Sękowska Barbara

Cały lipiec

27.08.2020.

-

Stawska Małgorzata

1.07-10.07.2020.

Cały sierpień

Cały wrzesień

Śpiewak Renata

13. - 24.07.2020.

24.-28.08.2020.

Cały wrzesień

Wiśniewska Dominika

Cały lipiec

Cały sierpień

Cały wrzesień

Zabłocka-Żytka Lidia

01.-19.07.2020.

-

Cały wrzesień

 

 

Studenci - Studentom: Jak radzić sobie ze stresem kwarantanny? Zapraszamy do zapoznania się i zastosowania!

 

 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,                                               

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11 marca 2020 r w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w dniach 12-25.03.2020. odwołane są wszystkie zajęcia, także dyżury wykładowców. Celem tej decyzji jest ograniczanie rozpowszechniania się wirusa, który stanowi niebezpieczeństwo szczególnie dla seniorów i osób przewlekle chorych. Jest to inny czas niż dotąd, bo odwołanie zajęć jest decyzją stosunkowo nagłą, niezaplanowaną w roku akademickim, stąd dla wielu osób jest to duże zaskoczenie, możliwe, że dezorganizacja dotychczasowego życia.

Niezwykle istotne jest, by właściwie wykorzystać ten czas i by spędzić go bezpiecznie i spokojnie. Proponujemy kilka zasad:

 

  1. Śledzenie aktualnych i sprawdzonych informacji. Wszelkie informacje dotyczące trybu nauczania, odwoływania zajęć czy też przywracania dawnego trybu uczenia będą przekazywane społeczności akademickiej poprzez stronę APS.
  2. Odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń m.in. Rektora, ale także Głównego Inspektora Sanitarnego. Brak zajęć nie oznacza czasu wolnego, ale możliwość spędzenia go w domu bez narażania siebie i innych na przebywanie w dużych skupiskach, które stanowią istotne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.
  3. Przestrzeganie zasad higieny i zdrowego stylu życia- częste i dokładne mycie rąk, zgłaszanie się pod podane w zarządzeniu Rektora numery telefonów w przypadku wystąpienia kaszlu, gorączki, złego ogólnego samopoczucia.
  4. Kontakty z innymi poprzez telefon, social media. W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo możliwości, by mieć kontakt z innymi poza bezpośrednim spotkaniem. To jest właśnie czas, by z tego korzystać.
  5. Czas na czytanie, naukę indywidualną, pisanie prac. Warto wykorzystać ten czas na nadrabianie zaległości, a także pracę bieżącą. Z pewnością część zajęć będzie realizowana z prowadzącymi wykładowcami poprzez zalecenia wysyłane mailowo. Zachęcamy do sprawdzania skrzynki mailowej grup studenckich.
  6. Pamiętajmy o drobnych przyjemnościach, które mogą pomóc poradzić sobie z zaistniałą zmianą i adekwatnie, spokojnie wykorzystać czas w domu.
Jeśli ktoś z Państwa, w związku z zaistniałą sytuacją, chciałby skorzystać z konsultacji z psychologiem poprzez Skype prosimy o mail do kierownik APP lzablocka@aps.edu.pl, która w tym czasie poprowadzi zapisy.

Pozdrawiamy,

Kierownik i Pracownicy Akademickiej Poradni Psychologicznej

 

Dla wszystkich osób potrzebujących pomocy psychologicznej w związku z pandemią i przedłużającą się kwarantanną, została uruchomiona bezpłatna infolinia ze wsparciem psychologicznym Poniżej informacje:

plakat 

 

Tylko dla studentów APS!

Skorzystaj bezpłatnie z:

  • Konsultacji psychologicznych
  • Interwencji kryzysowych
  • Poradnictwa psychologicznego
  • Psychoterapii

Konsultują psychologowie, pracownicy m. in. Instytutu Psychologii APS!

Kliknij, żeby zobaczyć plakat informacyjny!

 

Adres:

ul. Spiska 16, pierwsze piętro, pokój 6103

Dla osób z trudnościami w poruszaniu się po schodach konsultacje odbywają się przy ul. Szczęśliwickiej 40, pokój 3611

 

 

Zespół psychologów:

dr Kamila Dobrenko - psychoterapeutka integracyjna; łączy metody pracy z różnych nurtów psychoterapeutycznych, dobierając narzędzia w zależności od tego, nad czym pracuje z daną osobą. Korzysta m.in. z metod charakterystycznych dla psychoterapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czteroletnią szkołę psychoterapii podyplomowo odbyła w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Prywatną praktykę prowadzi od 2011r. Wcześniej pracowała przez dwa lata jako psycholog szkolny. Odbyła różne staże m.in. w: Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii UW; Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego (Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego). Ponadto pracuje naukowo i dydaktycznie, jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Działa również w ramach Fundacji: Ośrodek Wspierania Rozwoju Osobowości ‘Poza kozetką’. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/dobrenko-kamila.aspx)

dr Sylwia Kluczyńska - psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA, IPZ PTP), kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej. Udziela pomocy psychologicznej osobom zmagającym się z  kryzysami rozwojowymi i sytuacyjnymi. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/kluczyńska-sylwia.aspx)

mgr Barbara Sękowska - absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie szkolenia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Od 2011 roku pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

dr Marcin Sękowski - psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Ukończył całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując m.in. w poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnień i na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

dr Małgorzata Stawska - ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od początku pracy zawodowej łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką psychologiczną. Jest absolwentką 4-letniego podyplomowego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz wielu innych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii. Przez kilka lat pracowała z dziećmi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, współpracowała ze Stowarzyszeniem Aslan, gdzie prowadziła terapię młodych kobiet cierpiących na bulimię. Prowadzi indywidualną psychoterapię dorosłych, a także terapię par i rodzin, oraz grupy wsparcia.  Pracuje w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniem przyczyn trudności pacjenta. Pomaga osobom, które mają niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z ludźmi, musza podjąć ważne życiowe decyzje i którym trudne doświadczenia z przeszłości utrudniają satysfakcjonujące życie. Chętnie pracuje z kobietami. Swoją pracę poddaje stałej superwizji Certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/stawska-małgorzata.aspx)

mgr Renata Śpiewak – psycholog, specjalista w zakresie psychologii klinicznej. Zajmuje się terapią indywidualną (podejście integracyjne) oraz psychoedukacją i promocją zdrowia psychicznego. Oferuje pomoc osobom chorującym na depresję, zaburzenia lękowe, osobom z doświadczeniem psychozy. Pomaga radzić sobie w sytuacjach stresujących i kryzysowych. W celu pełniejszego zrozumienia trudności oferuje diagnozę psychologiczną (również diagnozę intelektu i osobowości). Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, szkolenie w psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskała specjalizację w zakresie psychologii klinicznej (II stopnień). Doświadczenie zawodowe - diagnostyczne i terapeutyczne - zdobyła m.in. w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach (Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej), gdzie obecnie pracuje.

dr Dominika Wiśniewska – psycholog, ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychoterapia. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej i psycholog w oddziale chorób somatycznych. Od lat łączy pracę kliniczną - psychoterapeutyczną z naukowo – dydaktyczną. Pomaga osobom doświadczającym nadmiarowego smutku, przygnębienia, złości, lęku, mającym trudności w relacjach rodzinnych i towarzyskich. Dorosłym, którzy mają poczucie, że doświadczenia z dzieciństwa nie pozwalają im w pełni realizować się w życiu. Osobom, które zmagają się z  niepełnosprawnością, chorobą somatyczną lub psychiczną. Prowadzi psychoterapię m.in. osób niesłyszących w Polskim Języku Migowym. Jest terapeutą uzależnień osób Głuchych/Niedosłyszących (certyfikat PARPA).W swojej pracy posługuje się podejściem integracyjnym. Kończy szkolenie z zakresu psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

dr Lidia Zabłocka-Żytka (Kierownik) - oferuje pomoc osobom przeżywającym silne lęki, trudności adaptacyjne, konflikty interpersonalne oraz osobom chorującym przewlekle na choroby somatyczne m.in. współpracuje ze stowarzyszeniem osób chorujących na choroby tkanki łącznej „3majmy się razem”. Prowadzi warsztaty promocji zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne oraz  terapię indywidualną, którą poddaje systematycznej superwizji. W pracy terapeutycznej korzysta z podejścia integracyjnego, w odpowiedzi na potrzeby pacjenta. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Klinice Nerwic (prowadziła terapię indywidualną i grupową) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w Collegium Medicum UJ w  Krakowie, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu terapeutycznego; ukończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej, specjalność zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego.

Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/zabłocka-żytka-lidia.aspx)

 

 

Aktualności

30-07-2020

Ze smutkiem i żalem żegnamy wieloletniego pracownika Akademii Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego

Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec przekraczający granice dziedzin i dyscyplin, nieustannie poszukujący wyzwań i oryginalnych rozwiązań naukowych problemów.
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.