EN

Akademicka Poradnia Psychologiczna APS

Logo APP

 

 

Drodzy Studenci,
od października 2019, po wakacjach wznowiła pracę Akademicka Poradnia Psychologiczna, gdzie znajdziecie bezpłatną pomoc psychologów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów.
Zapraszamy!

Pracownicy APP

 

 

Tylko dla studentów APS!

Skorzystaj bezpłatnie z:

  • Konsultacji psychologicznych
  • Interwencji kryzysowych
  • Poradnictwa psychologicznego
  • Psychoterapii

Konsultują psychologowie, pracownicy m. in. Instytutu Psychologii APS!

Kliknij, żeby zobaczyć plakat informacyjny!

 

Adres:

ul. Spiska 16, pierwsze piętro, pokój 6103

 

Godziny przyjęć:

 

Grafik pracy psychologów/psychoterapeutów w APP od 01.10.2019.

 

Dzień tygodnia

Godzina

osoba

Wtorek

8.30-11.30

15.30-18.3

dr Sylwia Kluczyńska

dr Lidia Zabłocka-Żytka

Środa

14.00-17.00

dr Kamila Dobrenko

Czwartek

9.00-13.00

dr Małgorzata Stawska

Piątek

16.00-19.00

mgr Renata Śpiewak

 

 

Zapisy telefonicznie lub osobiście:

 poniedziałek, wtorek, czwartek - 9.00 - 14.00

 środa - 12.00 - 17.00

 

mgr Marta Łukaszewska (Pracownia Testów APS)

tel.: 22 589 36 00 w. 2306

e-mail: pracownia@aps.edu.pl

pn.-pt. 9.30-15.30, Pracownia Testów APS (Szczęśliwicka 40; Budynek B, III piętro), pokój 2306

Studenci proszeni są o podanie imienia i nr telefonu oraz zapoznanie się z Regulaminem Akademickiej Poradni Psychologicznej.

 

UWAGA!!!

Poradnia oddzwania TYLKO z telefonu zastrzeżonego

Zespół psychologów:

dr Kamila Dobrenko - psychoterapeutka integracyjna; łączy metody pracy z różnych nurtów psychoterapeutycznych, dobierając narzędzia w zależności od tego, nad czym pracuje z daną osobą. Korzysta m.in. z metod charakterystycznych dla psychoterapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czteroletnią szkołę psychoterapii podyplomowo odbyła w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Prywatną praktykę prowadzi od 2011r. Wcześniej pracowała przez dwa lata jako psycholog szkolny. Odbyła różne staże m.in. w: Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii UW; Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego (Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego). Ponadto pracuje naukowo i dydaktycznie, jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Działa również w ramach Fundacji: Ośrodek Wspierania Rozwoju Osobowości ‘Poza kozetką’. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/dobrenko-kamila.aspx)

dr Sylwia Kluczyńska - psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA, IPZ PTP), kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej. Udziela pomocy psychologicznej osobom zmagającym się z  kryzysami rozwojowymi i sytuacyjnymi. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/kluczyńska-sylwia.aspx)

dr Małgorzata Stawska - ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od początku pracy zawodowej łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką psychologiczną. Jest absolwentką 4-letniego podyplomowego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz wielu innych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii. Przez kilka lat pracowała z dziećmi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, współpracowała ze Stowarzyszeniem Aslan, gdzie prowadziła terapię młodych kobiet cierpiących na bulimię. Prowadzi indywidualną psychoterapię dorosłych, a także terapię par i rodzin, oraz grupy wsparcia.  Pracuje w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniem przyczyn trudności pacjenta. Pomaga osobom, które mają niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z ludźmi, musza podjąć ważne życiowe decyzje i którym trudne doświadczenia z przeszłości utrudniają satysfakcjonujące życie. Chętnie pracuje z kobietami. Swoją pracę poddaje stałej superwizji Certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/stawska-małgorzata.aspx)

mgr Renata Śpiewak – psycholog, specjalista w zakresie psychologii klinicznej. Zajmuje się terapią indywidualną (podejście integracyjne) oraz psychoedukacją i promocją zdrowia psychicznego. Oferuje pomoc osobom chorującym na depresję, zaburzenia lękowe, osobom z doświadczeniem psychozy. Pomaga radzić sobie w sytuacjach stresujących i kryzysowych. W celu pełniejszego zrozumienia trudności oferuje diagnozę psychologiczną (również diagnozę intelektu i osobowości). Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, szkolenie w psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskała specjalizację w zakresie psychologii klinicznej (II stopnień). Doświadczenie zawodowe - diagnostyczne i terapeutyczne - zdobyła m.in. w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach (Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej), gdzie obecnie pracuje.

dr Dominika Wiśniewska – psycholog, ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychoterapia. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej i psycholog w oddziale chorób somatycznych. Od lat łączy pracę kliniczną - psychoterapeutyczną z naukowo – dydaktyczną. Pomaga osobom doświadczającym nadmiarowego smutku, przygnębienia, złości, lęku, mającym trudności w relacjach rodzinnych i towarzyskich. Dorosłym, którzy mają poczucie, że doświadczenia z dzieciństwa nie pozwalają im w pełni realizować się w życiu. Osobom, które zmagają się z  niepełnosprawnością, chorobą somatyczną lub psychiczną. Prowadzi psychoterapię m.in. osób niesłyszących w Polskim Języku Migowym. Jest terapeutą uzależnień osób Głuchych/Niedosłyszących (certyfikat PARPA).W swojej pracy posługuje się podejściem integracyjnym. Kończy szkolenie z zakresu psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

dr Lidia Zabłocka-Żytka (Kierownik) - oferuje pomoc osobom przeżywającym silne lęki, trudności adaptacyjne, konflikty interpersonalne oraz osobom chorującym przewlekle na choroby somatyczne m.in. współpracuje ze stowarzyszeniem osób chorujących na choroby tkanki łącznej „3majmy się razem”. Prowadzi warsztaty promocji zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne oraz  terapię indywidualną, którą poddaje systematycznej superwizji. W pracy terapeutycznej korzysta z podejścia integracyjnego, w odpowiedzi na potrzeby pacjenta. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Klinice Nerwic (prowadziła terapię indywidualną i grupową) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w Collegium Medicum UJ w  Krakowie, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu terapeutycznego; ukończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej, specjalność zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego.

Więcej (http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/zabłocka-żytka-lidia.aspx)

 

 

Aktualności

15-11-2019

Najlepsza monografia 2018 r. dotycząca problematyki pamięci

Znamy wyniki konkursu organizowanego w ramach II Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej. Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce. Nagrodę uzyskała książka Małgorzaty Praczyk "Pamięć środowiskowa we wsp…
05-11-2019

Studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA

Do 31 stycznia 2020 przedłużona rekrutacja na VI edycję 3-semestralnych podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu terapii pedagogicznej.
04-11-2019

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ ILONY MATYSIAK

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Ilony Matysiak MŁODZI I WYKSZTAŁCENI W PROCESIE PRZEMIAN POLSKIEJ WSI (Warszawa, Scholar 2019). Spotkanie odbędzie się 27 LISTOPADA (…