Wskazówki dla piszących prace dyplomowe - WNP

Informacje ogólne:

Zarządzenie nr 11/2016  Rektora APS z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych (PDF)

Zarządzenie nr 35/2017 Rektora APS z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniajace zarządzenie 11/2016 Rektora APS z dnia 14 listopada 2016 r.  w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych (PDF) - dotyczy EPA !!!

Regulamin seminariów dyplomowych na WNP (PDF)

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC NA KIERUNKACH PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH