Wskazówki dla piszących prace dyplomowe - WNP

Informacje ogólne:

Zarządzenie nr 11/2016  Rektora APS z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych (PDF)

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC NA KIERUNKACH PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH