Studenckie Biuro Wolontariatu

Nowelogo Sbw

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy organizacją studencką przy Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Działamy od maja 2003 roku. Obecnie zrzeszamy ponad 150 wolontariuszy, którzy z nami współpracują.

Współdziałamy z różnego rodzaju organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola itp.), osób niedostosowanych społecznie (świetlice, placówki wychowawcze), osób samotnych (domy dziecka itp.), osób przewlekle oraz nieuleczalnie chorych (np. hospicja). Współpracujemy również z osobami indywidualnymi, którymi są najczęściej rodzice i opiekunowie dzieci potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.
W porozumieniu z rozmaitymi instytucjami organizuje różnego rodzaju imprezy (np. konferencje, Dzień Dziecka, Dzień Wolontariusza, Wigilia). Zajmujemy  się organizacją akcji charytatywnych (np. zbiórka ubrań, środków czystości, artykułów szkolnych na rzecz uchodźców; pomoc dla Domu Samotnej Matki, udział w akcji WOŚP, Szlachetna Paczka )

Cieszymy się zaufaniem i szacunkiem w Warszawie.

Jesteśmy studentami, naszą pracę pełnimy społecznie, nie pobierając za nią wynagrodzenia.

 

Motto SBW stanowią słowa Matki Teresy z Kalkuty:

Nie możemy zrobić nic wielkiego, za to małe rzeczy z wielką miłością.”.

NASZE CELE

Cele Studenckiego Biura Wolontariatu:

  • prowadzenie działalności charytatywnej,
  • dbanie o interesy wolontariusza,
  • informowanie o jego prawach i obowiązkach,
  • świadczenie pomocy w zaspokajaniu potrzeb osób wymagających wsparcia, w szczególności niepełnosprawnych bez względu na wiek,
  • promowanie wśród studentów idei wolontariatu oraz przełamywanie negatywnych stereotypów na temat pracy społecznej,
  • opracowywanie zasad postępowania wolontarystycznego
  • nawiązywanie aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi

NASZ ZARZĄD

Agata Włodaków– Przewodnicząca Zarządu Studenckiego Biura Wolontariatu

Karolina Belka – Wiceprzewodnicząca Zarządu Studenckiego Biura Wolontariatu

Izabela Sosnowska – Sekretarz Studenckiego Biura Wolontariatu

Martyna Seklecka - Członek Zarządu Studenckiego Biura Wolontariatu

 

OPIEKUN ORGANIZACJI

 Dr hab. Helena Ciążela, prof. APS  - Prorektor ds. Kształcenia – Filozof, etyk, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.