Jak zostać członkiem Koła Naukowego PZiI

Zgodnie z nowym regulaminem członkiem koła może być każdy student i pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wstępując do Koła kandydat zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji Członkowskiej (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Deklarację członkowską znajdziesz tutaj

Wypełnianą deklarację z podpisem należy podczas zebrania Koła Naukowego Pedagogiki Zdolności i Informatyki (informacja o zebraniu bedzie podana w dziale aktualności)

Dyżur Zarządu Koła: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania (najlepiej poprzez email)

W razie jakichkolwiek pytań prosmy o kontakt email: knpzi@aps.edu.pl lub kolo.naukowe.pzii@gmail.com .

Członek KNPZiI ma prawo:

 • czynnego uczestnictwa w pracach Koła,
 • korzystania z pomocy Zarządu Koła i Opiekuna,
 • udziału w zebraniach,
 • do czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • uzyskać zaświadczenie o przynależności i pracy na rzecz Koła.

Koło Naukowe zapewnia wszystkim członkom swojego Koła:

 • zajęcia prowadzone przez profesjonalistów,
 • możliwość odbycia praktyk studenckich poprzez współpracę z różnymi instytucjami, szkołami i placówkami,
 • uczestniczenie w różnych akcjach i projektach zorganizowanych przez nasze Koło,
 • zaświadczenia osobom aktywnie pracującym na rzecz Koła,
 • osobom wyrózniającym się i aktywnie pracującym na rzecz Koła specjalne nagrody,
 • oraz wiele innych akcji prowadzonych przez nasze Koło.