Koło Naukowe Pedagogiki Zdolności i Informatyki APS

Zobacz nas na facebooku https://pl-pl.facebook.com/KoloNaukowePZI/

Zapraszamy do zakładki aktualności

Zapraszamy do zakładki Jak zostać członkiem Koła Naukowego PZiI

Celem naszego Koła jest: umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy na temat pedagogiki zdolności, informatyzacji  kształcenia, nowoczesnych metod pracy dydaktycznej z wykorzystaniem komputera, a także osiągnięć naukowych innych ośrodków związanych z pedagogiką zdolności i informatyką oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.