ZARZĄD KLUBU AZS APS

AZS

Kadencja zarządu Klubu Uczelnianego AZS APS na lata 2015 - 2017:

Prezes Klubu - Magdalena Trzepizur

Wiceprezes Klubu ds. sportowych - Marek Domaszczyński

Wiceprezes Klubu ds. promocji - Karolina Seheń

Wiceprezes Klubu ds. współpracy - Karolina Burzyńska

Wiceprezes Klubu ds. promocji i informacji prasowych - Aleksandra Mazurek

Wiceprezes Klubu ds. organizacyjnych - Kamila Szmurło

Sekretarz Klubu - Żaneta Mariak

 

Opiekunem Klubu Uczelnianego AZS APS jest dr Mirosław Baum.

 

Nadzór nad Klubem Uczelnianym AZS APS sprawuje dr. hab., prof APS  Barbara Marcinkowska - Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Dyżury członków Zarządu Klubu AZS APS w semestrze zimowym 2017/2018 umieszczone są w poniższej tabeli.

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

DYŻURU

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

PONIEDZIAŁEK

     
     

WTOREK

 

 

 

ŚRODA

 

 

 

 

 

 
     

CZWARTEK

   

 

   

 

PIĄTEK

 

 

 

Funkcje pełnione w Zarządzie Klubu AZS APS są funkcjami społecznymi, a dyżury członków Zarządu są dobrowolne.

 

Komisja Rewizyjna Klubu Uczelnianego AZS APS:

Przewodnicząca Komisji - Katarzyna Zielińska

Sekretarz Komisji - Aleksandra Przybylska

Członek Komisji - Katarzyna Kwiatkowska

Członek Komisji - Monika Szmurło

Członek Komisji - Kaja Staszewska