ZARZĄD KLUBU AZS APS

AZS

Kadencja zarządu Klubu Uczelnianego AZS APS na lata 2015 - 2017:

Prezes Klubu - Magdalena Trzepizur

Wiceprezes Klubu ds. sportowych - Marek Domaszczyński

Wiceprezes Klubu ds. promocji - Karolina Seheń

Wiceprezes Klubu ds. współpracy - Karolina Burzyńska

Wiceprezes Klubu ds. promocji i informacji prasowych - Aleksandra Mazurek

Wiceprezes Klubu ds. organizacyjnych - Kamila Szmurło

 Sekretarz Klubu - Żaneta Mariak

 

Opiekunem Klubu Uczelnianego AZS APS jest dr Mirosław Baum - Prodziekan ds. studenckich Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Nadzór nad Klubem Uczelnianym AZS APS sprawuje dr. hab., prof APS  Barbara Marcinkowska - Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Dyżury członków zarządu Klubu AZS APS w semestrze zimowym 2016/2017 umieszczone są w poniższej tabeli.

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

DYŻURU

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

PONIEDZIAŁEK

17:00 – 18:00

Magdalena Trzepizur

Prezes Klubu

17:30 – 18:30

Marek Domaszczyński

Wiceprezes ds. sportowych

WTOREK

15:30 – 16:30 (I cykl)

13:30 – 14:30 (II cykl)

Karolina Seheń

Wiceprezes ds. promocji

ŚRODA

10:40 – 11:40

Karolina Burzyńska

Wiceprezes ds. współpracy

11:40 – 13:10 (II cykl)

Julia Sasin

Kierownik sekcji koszykówki

18:30 – 19:30

Kamila Szmurło

Wiceprezes ds. organizacyjnych

CZWARTEK

17:00 – 18:00

Magdalena Trzepizur

Prezes Klubu

18:00 – 19:00

Julia Sasin

Kierownik sekcji koszykówki

PIĄTEK

16:00 – 17:00

Żaneta Mariak

Sekretarz

Funkcje pełnione w zarządzie Klubu AZS APS są funkcjami społecznymi, a dyżury członków zarządu są dobrowolne.

 

Komisja Rewizyjna Klubu Uczelnianego AZS APS:

Przewodnicząca Komisji - Katarzyna Zielińska

Sekretarz Komisji - Aleksandra Przybylska

Członek Komisji - Katarzyna Kwiatkowska

Członek Komisji - Monika Szmurło

Członek Komisji - Kaja Staszewska