UBEZPIECZENIE NNW - LEGITYMACJA ISIC AZS

AZS


 W roku akademickim 2016/2017 ubezpieczycielem wszystkich członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma Gothaer S.A, która na okres 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r. oferuje trzy rodzaje polis NNW: "Standard", "Komfort" i "Sport".

 

Polisa "Standard" - suma ubezpieczenia 6.500 zł:

1. Polisa Standard NNW

2. Warunki ubezpieczenia NNW

3. Tabele uszczerbku na zdrowiu

4. Instrukcja zgłaszania szkody NNW

5. Zgłoszenie szkody NNW

Polisa "Komfort" - suma ubezpieczenia 25.000 zł:

1. Polisa Komfort NNW

2. Warunki ubezpieczenia NNW

3. Tabele uczerbku na zdrowiu

4. Instrukcja zgłaszania szkody NNW

5. Zgłoszenie szkody NNW

Polisa "Sport" - suma ubezpieczenia 75.000 zł:

1. Polisa Sport NNW

2. Warunki ubezpieczenia NNW

3. Tabele uszczerbku na zdrowiu

4. Instrukcja zgłaszania szkody NNW

5. Zgłoszenie szkody NNW

 

Członkowie Klubu Uczelnianego AZS Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, którzy potrzebują zaświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW proszeni są o wysłanie wiadomości do Klubu na adres: azs@aps.edu.pl z prośbą o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

 


 Bezpośredni kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym:

 Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69
kontakt@gothaer.pl