Koła naukowe i organizacje studenckie

Chór Akademicki APS

Klub Kultury Studenckiej Leon

Klub Uczelniany AZS APS

Koło Naukowe "ARTAKCJA"

Koło Naukowe Logopedii

Koło Naukowe Miłośników Sztuki

Koło Naukowe Neuropsychologii

Koło Naukowe Pedagogiki Zdolności i Informatyki

Koło Naukowe Pracy Socjalnej PozyTYw

Koło Naukowe Psychopedagogiki Kreatywności "Kre-Akcja"

Koło Naukowe Socjologii 2%

Koło Naukowe Surdopedagogiki

Koło Naukowe Tyflopedagogiki

Koło Naukowe Wczesnej Edukacji

Koło Naukowe Wychowania Przedszkolnego

Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI

Studenckie Biuro Wolontariatu

Studenckie Koło Naukowe DISABILITY STUDIES

Studenckie Koło Naukowe Psychologii SYNERGIA

Teatr 'apNORMis'

Uczelniane Koło Resocjalizacji