Ubezpieczenia dla studentów

Zakres i wysokość świadczeń w programie NNW Studentów i Doktorantów APS

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

 

Wszystkie powyższe dokumenty są dostępne również na stronie systemu www.nnw-aps.pl.

 

Jednocześnie informujemy o numerach polis ubezpieczeniowych zawartych z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rok 2016/2017:
- polisa grupowego ubezpieczenia NNW - EDU-G 001802,
- polisa grupowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla  studentów na praktykach - A-A 227842.

 

Likwidacja szkody z ubezpieczenia NNW

Instrukcja likwidacji szkody

Druk zgłoszenia

Wykaz wymaganych dokumentów

 

Roszczenie można zgłosić:

przez Internet: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
Mailem :  interrisk.szkody@vigekspert.pl
Telefonicznie: 22 212 20 12

Po zgłoszeniu telefonicznym konieczne jest dostarczenie wymaganego druku zgłoszenia roszczenia oraz dokumentów na adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa do Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert InterRisk S.A., Departament Likwidacji Szkód NNW;
Osobiście: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa - Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert InterRisk S.A., Departament Likwidacji Szkód NNW
lub ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa - InterRisk S.A.
Pocztą na adres: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert - InterRisk S.A., Departament Likwidacji Szkód NNW, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 

 

Ulotka

Ulotka