Senat i Komisje Senackie

Senatorowie studenccy:

Krystian Kuc

Klaudia Kaczorek

Konrad Danielewski

Karolina Jastrzębska

Paulina Kamińska

Klaudia Majewska

Dawid Gawarzycki

Michał Pożyczka

 

 
Senatorowie studenccy zasiadają w trzech stałych Komisjach Senackich, trzech Komisjach Dyscyplinarnych oraz w Radzie Bibliotecznej.

Reprezentując w nich interesy studentów APS, dbając o ich prawa. Jednocześnie mają wpływ na kierunki rozwoju Akademii. Praca w Komisjach Senackich to stały kontakt z władzami APS, dyrektorami instytutów i innymi pracownikami uczelni.

 

Studenci w Komisjach senackich

Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów – Krystian Kuc

Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – Michał Pożyczka

Komisja Kształcenia i Spraw Studenckich – Konrad Danielewski

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – Konrad Danielewski

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – Dawid Gawarzycki, Paulina Kamińska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – Karolina Jastrzębska, Klaudia Majewska

Komisja ds. Promocji - Karolina Jastrzębska

Rada Biblioteczna – Dawid Gawarzycki, Klaudia Majewska