Senat i Komisje Senackie

Senatorowie studenccy:

Aleksandra Drążkiewicz

Aleksandra Mazurek

Karolina Jabłońska

Karolina Jastrzębska

Paulina Kamińska

Klaudia Majewska

Dawid Gawarzycki

Krystian Kuc

 

 
Senatorowie studenccy zasiadają w trzech stałych Komisjach Senackich, trzech Komisjach Dyscyplinarnych oraz w Radzie Bibliotecznej.

Reprezentując w nich interesy studentów APS, dbając o ich prawa. Jednocześnie mają wpływ na kierunki rozwoju Akademii. Praca w Komisjach Senackich to stały kontakt z władzami APS, dyrektorami instytutów i innymi pracownikami uczelni.

 

Studenci w Komisjach senackich

Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów – Aleksandra Drążkiewicz

Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – Krystian Kuc

Komisja Kształcenia i Spraw Studenckich – Karolina Jabłońska

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – Aleksandra Mazurek

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – Karolina Jabłońska, Paulina Kamińska, Aleksandra Mazurek

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – Aleksandra Drążkiewicz, Karolina Jastrzębska, Klaudia Majewska

Rada Biblioteczna – Dawid Gawarzycki