Protokoły z Posiedzeń Rady Studentów

Protokół z I Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 15.01.2014

Protokół z II Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 25.02.2014

Protokół z III Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 25.03.2014

Protokół z V Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 28.05.2014

Protokół z VI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 18.06.2014

Protokół z VIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 13.11.2014

Protokół z IX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 17.12.2014

Protokół z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 9.11.2015

Załącznik nr 1. do Protokołu z NPRS - wniosek o wotum nieufności

Protokół z XV Zwyczajengo Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 26.10.2015

Protokół z XVI Zwyczajengo Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 30.11.2015

Protokół z XVII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 21.12.2015

Protokół z XVIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 18.01.2016

Protokół z XIX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 22.02.2016

Protokół z XX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 21.03.2016

Protokół z XXI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 18.04.2016

Protokół z XXII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 16.05.2016

Protokół z Wyborczego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 5.06.2016

Protokół z XXIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 13.06.2016

Protokół z XXIV Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 20.10.2016

Protokół z XXV Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 16.11.2016

Protokół z XXVI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 19.12.2016

Protokół z XXVII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 19.01.2017

Protokół z XXVIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 28.02.2017

Protokół z XXIX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS w dniu 21.03.2017