Porządki obrad Rady Studentów

Porządek obrad I Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 15.01.2014

Porządek obrad II Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 25.02.2014

Porządek obrad III Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 25.03.2014

Porządek obrad IV Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 15.04.2014

Porządek obrad V Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 28.05.2014

Porządek obrad VI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 18.06.2014

Porządek obrad VII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 7.10.2014

Porządek obrad Wyborczego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 21.10.2014

Porządek obrad z VIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 13.11.2014

Porządek obrad IX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 17.12.2014

Porządek obrad X Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 21.01.2015

Porządek obrad XV Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 26.10.2015

Porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 9.11.2015

Porządek obrad XVI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 23.11.2015

Porządek obrad XVII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 21.12.2015

Porządek obrad XVIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 18.01.2016

Porządek obrad XIX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 22.02.2016

Porządek obrad XX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 21.03.2016

Porządek obrad XXI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 18.04.2016

Porządek obrad XXII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 16.05.2016

Porządek obrad Wyborczego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 30.05.2016

Porządek obrad XXIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 16.05.2016

Porządek obrad XXIV Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 20.10.2016

Porządek obrad XXV Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 16.11.2016

Porządek obrad XXVI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 19.12.2016

Porządek obrad XXVII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 19.01.2017

Porządek obrad XXVIII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 28.02.2017

Porządek obrad XXIX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 21.03.2017

Porządek obrad XXX Zwyczajnego Posiedzenia Rady Studentów APS dnia 11.04.2017