Poniżej znajduje się poradnik dotyczący rozliczania faktur, rachunków i biletów.

Każda osoba, która będzie rozliczać zakupy w ramach budżetu Samorządu Studentów

ma obowiązek się z nim zapoznać i rozliczać dokumenty wg zamieszonych w nim wzorców.

 

Poradnik rozliczania dokumentów księgowych

 

W razie pytań polecamy kontakt z Sekretarzem Samorządu Studentów APS: sekretarzssaps@gmail.com