Aktualności

Zarząd Samorządu Studentów na kadencję 2016/2017 wybrany!

  • Przejdź tutaj, żeby nas poznać!

Wybory studentów do Rad Wydziałów na rok akademicki 2015/2016

Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Regulamin przyznawania stypendiów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Kryteria oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów