Samorząd Studentów

Strona jest oficjalnym portalem Samorządu Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Za publikowane treści odpowiada Zarząd Samorządu Studentów.