EN

EGZAMIN DYPLOMOWY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zarządzenie Nr 354/2020 Rektora APS z dnia 1.06.2020 r. w sprawie procesu dyplomowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość więcej ... 

Dodatkowe informacje:

 

Zarządzenie Nr 355/2020 Rektora APS w sprawie zamieszczania dodatkowych informacji w suplemencie więcej...

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Regulamin seminariów dyplomowych i uzyskiwania tytułu zawodowego w APS im.Marii Grzegorzewskiej

(Załącznik do uchwały nr 279/2020 Senatu APS im.M.Grzegorzewskiej z dn.29.01.2020 r.)

Załącznik nr 1(pdf) - procedura dyplomowania

Załącznik nr 2 (pdf) - lista na egzamin dyplomowy

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKACH:PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA, INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA:

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 

OFERTA SEMINARYJNA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTCJONRNE I STOPNIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERKIE STACJONARNE

JEDNOLITE MAGISTRKIE STUDIA NIETACJONRNE

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

 WSKAZÓWKI DLA PISZĄCYCH PRACE DYPLOMOWE