Praktyki

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją kryzysową i występującymi trudnościami w realizacji praktyk pragnę poinformować, że w ramach uczelni podejmowane są działania mające na celu rozwiązanie sytuacji. W przypadku utrzymywania się obecnej stanu zostaną przyjęte rozwiązania systemowe. O wszystkim będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Uczelniana Koordynatorka Praktyk
Bieżące informacje nt. praktyk umieszczane są w zespołach TEAMS
Kody zespołów TEAMS:
Opiekunowi uczelniani:
8zxr7ig
STUDENCI:
s0vd0ni

 

KONTAKT Z BIUREM PRAKTYK

tel.:22/589-36-31

mgr Jolanta Prasek e-mail: jprasek2@aps.edu.pl

lic. Krystyna Rozmysłowicz e-mail: krozmyslowicz@aps.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek                                       -           10.00 – 13.30

wtorek                                                -           10.00 – 13.30

środa                                                  -           12.00 – 15.00

czwartek                                             -           dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                 -           10.00 – 13.30

KOORDYNATOR PRAKTYK

dr Ewa Dąbrowa e-mail: edab@aps.edu.pl

Dyżur: 2 i 4 środa miesiąca w godz. 8.45 – 9.45

 

Instrukcja dla uczelnianych opiekunek i opiekunów praktyk

Instrukcja dla studentek i studentów w sprawie realizacji praktyk

Zarządzenie nr 167/2021 Rektora APS z dn. 30.03.2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim  2020/21 

Regulamin praktyk

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

Zalecenie RADY UE w sprawie ram jakości stażyWykaz porozumień

OFERTY PRAKTYK:

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH