EN

Strona główna Studenci Przebieg studiów Plany studiów realizowane w roku akademickim 2020/2021

Plany studiów realizowane w roku akademickim 2020/2021

23-10-2020

Plany studiów realizowane w roku akademickim 2020/2021

 

 

Poniżej znajdują się plany studiów dla całego cyklu kształcenia.

 

Kierunki studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia pierwszego stopnia

I i II rok  studia stacjonarne

III rok     studia stacjonarne

Studia drugiego stopnia

I rok        studia stacjonarne

II rok       studia stacjonarne

 

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Studia drugiego stopnia

I rok       studia stacjonarne

II rok      studia stacjonarne

 

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Studia drugiego stopnia, studia stacjonarne 

II rok       studia stacjonarne

 

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia

I i II rok     studia stacjonarne / specjalność Edukacja dorosłych i Coaching kariery zawodowej

                 studia niestacjonarne

III rok        studia stacjonarne  / studia niestacjonarne 

 

Studia drugiego stopnia

I i II rok     studia stacjonarne / specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

                 studia niestacjonarne / specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

                                       I i II rok      studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Pedagogika specjalna

Studia jednolite magisterskie

I i II rok       studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

III rok          studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia

I i II rok        studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Praca socjalna

Studia pierwszego stopnia

I i II rok        studia stacjonarne / niestacjonarne

III rok           studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Psychologia

Studia jednolite magisterskie

I i II rok         studia stacjonarne / studia niestacjonarne

III i IV i V rok  studia stacjonarne / studia niestacjonarne

 

Socjologia

Studia pierwszego stopnia

I i II rok          studia stacjonarne

III rok             studia stacjonarne

Studia drugiego stopnia

I i II rok         studia stacjonarne 

 

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.